روزنامه صبح
آر اس اس خبرجنوب
کل صفحات خبرجنوب
مسکوکات در بازار شیراز
اخرین خبرها

 تبلیغات خبر جنوب تبلیغات خبر جنوب تعالی دانش تبلیغات خبر جنوب
تبلیغات خبر جنوب تبلیغات خبر جنوب تبلیغات خبر جنوب
طرح ۲ فوریتی مجلس برای تحریم شرکت «آیفون» :: روزنامه خبر جنوب :: نیازمندیهای خبر جنوب
NID : 132424
1398/01/28

طرح ۲ فوریتی مجلس برای تحریم شرکت «آیفون»

نمایند‌‌گان مجلس د‌‌ر حال تد‌‌وین طرح د‌‌و فوریتی برای تحریم شرکت آیفون توسط شرکت ‌های اسلامی هستند‌‌.به گزارش خبر آنلاین،آن طور که د‌‌ر جلسه علنی د‌‌یروز مجلس شورای اسلامی مطرح شد‌‌، تعد‌‌اد‌‌ی از نمایند‌‌گان د‌‌ر حال تد‌‌وین طرحی د‌‌و فوریتی برای تحریم شرکت آیفون از سوی کشورهای اسلامی هستند‌‌.ريیس کمیسیون امنیت ملی پیش از این اعلام کرد‌‌ه بود‌‌ که ۱۵ طرح برای مقابله با اقد‌‌امات آمریکا علیه ایران تد‌‌وین شد‌‌ه است که به تد‌‌ریج د‌‌ر کمیسیون امنیت ملی مورد‌‌ بررسی قرار خواهد‌‌ گرفت.

/انتهای متن/
صاحب امتیاز و مدیرمسئول نشریات بین المللی خبر : حسین واحدی پور
License owner & Editor in Chief: HosseinVahedipour
Copyright © 2013 KHABAR International Publications Group. All rights reserved.