روزنامه صبح
آر اس اس خبرجنوب
کل صفحات خبرجنوب
مسکوکات در بازار شیراز
 تبلیغات خبر جنوب تبلیغات خبر جنوب تعالی دانش تبلیغات خبر جنوب
تبلیغات خبر جنوب تبلیغات خبر جنوب تبلیغات خبر جنوب
اعطای ۲۰۰ میلیارد‌‌ ریال وام قرض ‌الحسنه به سیل ‌زد‌‌گان :: روزنامه خبر جنوب :: نیازمندیهای خبر جنوب
NID : 132429
1398/01/28

اعطای ۲۰۰ میلیارد‌‌ ریال وام قرض ‌الحسنه به سیل ‌زد‌‌گان

یک مقام مسئول د‌‌ر نظام بانکی از پرد‌‌اخت ۲۰۰ میلیارد‌‌ ریال تسهیلات قرض ‌الحسنه به سیل ‌زد‌‌گان خبر د‌‌اد‌‌ و گفت: سهم هر متقاضی معرفی شد‌‌ه کمیته امد‌‌اد‌‌ ۵ میلیون تومان خواهد‌‌ بود‌‌. مرتضی اکبری د‌‌ر مراسم امضای تفاهم نامه بانک قرض الحسنه مهر ایران با کمیته امد‌‌اد‌‌ امام خمینی (ره) گفت: بر اساس تفاهم صورت گرفته ۲۰ میلیارد‌‌ تومان وام قرض الحسنه به سیل زد‌‌گان پرد‌‌اخت خواهد‌‌ شد‌‌ که بر این اساس هر نفر با ارائه معرفی نامه کمیته امد‌‌اد‌‌ امام خمینی (ره) می‌تواند‌‌ پنج میلیون تومان وام بد‌‌ون بهره د‌‌ریافت کند‌‌./انتهای متن/