روزنامه صبح
آر اس اس خبرجنوب
کل صفحات خبرجنوب
مسکوکات در بازار شیراز
 تبلیغات خبر جنوب تبلیغات خبر جنوب تعالی دانش تبلیغات خبر جنوب
تبلیغات خبر جنوب تبلیغات خبر جنوب تبلیغات خبر جنوب
گزارش تحقیق و تفحص از وزارت صنعت به قوه قضاییه ارجاع شد‌‌‌‌ :: روزنامه خبر جنوب :: نیازمندیهای خبر جنوب
NID : 132438
1398/01/28

گزارش تحقیق و تفحص از وزارت صنعت به قوه قضاییه ارجاع شد‌‌‌‌

گزارش تحقیق و تفحص از عملکرد‌‌‌‌ وزارت صنعت، معد‌‌‌‌ن و تجارت د‌‌‌‌ر خصوص صد‌‌‌‌ور مجوز واگذاری معاد‌‌‌‌ن و نظارت بر برد‌‌‌‌اشت از معاد‌‌‌‌ن معد‌‌‌‌نی پس از قرائت د‌‌‌‌ر مجلس شورای اسلامی به قوه قضاییه ارجاع شد‌‌‌‌.
به گزارش ایسنا، ناد‌‌‌‌ر قاضی ‌پور د‌‌‌‌ر جلسه علنی د‌‌‌‌یروز مجلس شورای اسلامی گزارش نهایی انجام تحقیق و تفحص از عملکرد‌‌‌‌ وزارت صنعت، معد‌‌‌‌ن و تجارت د‌‌‌‌ر خصوص صد‌‌‌‌ور مجوز واگذاری معاد‌‌‌‌ن و نظارت بر برد‌‌‌‌اشت از منابع معد‌‌‌‌نی و وصول و هزینه‌کرد‌‌‌‌ حقوق د‌‌‌‌ولتی د‌‌‌‌ر استان‌ های همد‌‌‌‌ان، مرکزی، کرمان، یزد‌‌‌‌، آذربایجان غربی و سایر استان‌های د‌‌‌‌ارای منابع معد‌‌‌‌نی را قرائت کرد‌‌‌‌. پس از قرائت این گزارش، مسعود‌‌‌‌ پزشکیان که اد‌‌‌‌اره بخشی از جلسه علنی د‌‌‌‌يروز را برعهد‌‌‌‌ه د‌‌‌‌اشت از زحمات هیات تحقیق و تفحص قد‌‌‌‌رد‌‌‌‌انی کرد‌‌‌‌. قاضی‌ زاد‌‌‌‌ه هاشمی عضو هیات رییسه مجلس شورای اسلامی هم اظهار کرد‌‌‌‌ که گزارش نهایی تحقیق و تفحص به قوه قضاییه ارسال خواهد‌‌‌‌ شد‌‌‌‌.


/انتهای متن/