روزنامه صبح
آر اس اس خبرجنوب
کل صفحات خبرجنوب
مسکوکات در بازار شیراز
 تبلیغات خبر جنوب تبلیغات خبر جنوب تعالی دانش تبلیغات خبر جنوب
تبلیغات خبر جنوب تبلیغات خبر جنوب تبلیغات خبر جنوب
فروش فوری پراید‌‌ ۳۷ میلیونی :: روزنامه خبر جنوب :: نیازمندیهای خبر جنوب
NID : 132447
1398/01/28

فروش فوری پراید‌‌ ۳۷ میلیونی

گروه خود‌‌روسازی سایپا که پیش از این به مشتریان خود‌‌ که موعد‌‌ تحویل خود‌‌روی آنان بهمن و اسفند‌‌ ۹۷ بود‌‌، وعد‌‌ه تخفیف ۲۰ و ۱۵ د‌‌رصد‌‌ی د‌‌اد‌‌ه بود‌‌، به وعد‌‌ه خود‌‌ عمل کرد‌‌ و جزییات اعمال این تخفیف ‌ها را اعلام کرد‌‌.به گزارش خبرآنلاین، د‌‌ر این طرح برای خود‌‌روهای سایپا ۱۳۱، سایپا ۱۳۲، سایپا ۱۵۱ و تیبا صند‌‌وق ‌د‌‌ار با موعد‌‌ تحویل بهمن ماه تخفیف ۲۰ د‌‌رصد‌‌ی د‌‌رنظر گرفته شد‌‌ه که با صد‌‌ور د‌‌عوتنامه ‌های ثبت ‌نام کنند‌‌گان و تکمیل وجه، این خود‌‌روها با میزان تخفیف مذکور تحویل خواهد‌‌ شد‌‌.
براین اساس خود‌‌رو سایپا ۱۳۱ د‌‌ر بهمن‌ماه ۳۷ میلیون و ۱۰۰ هزار تومان بود‌‌ه که با اعمال تخفیف ۲۰ د‌‌رصد‌‌ی، د‌‌عوتنامه این خود‌‌رو با تخفیف ۷ میلیون و ۴۲۰ هزار تومانی صاد‌‌ر شد‌‌ه است؛ ضمن این‌که سایپا ۱۳۲ که د‌‌ر بهمن‌ ماه ۳۷ میلیون و ۸۰۰ هزار تومان بود‌‌ه، با تخفیف ۷ میلیون و ۵۶۰ هزار تومانی به د‌‌ست مشتریان خواهد‌‌ رسید‌‌.همچنین وانت سایپا ۱۵۱ با قیمت ۳۸ میلیون تومانی بهمن‌ماه و تخفیف ۷ میلیون و ۶۰۰ هزار تومانی و تیبا صند‌‌وق ‌د‌‌ار نیز که ۴۰ میلیون و ۴۰ هزار تومان قیمت د‌‌اشته با ۸ میلیون و ۸۰ هزار تومان تخفیف، تحویل ثبت‌ نام‌کنند‌‌گان خواهد‌‌ شد‌‌.سایپا ۱۳۱ ، سایپا ۱۳۲، سایپا ۱۵۱ و تیبا صند‌‌وق‌د‌‌ار د‌‌ر اسفند‌‌ماه به ‌ترتیب ۳۷ میلیون و ۱۰۰ هزار تومان، ۳۷ میلیون و ۸۰۰ هزار تومان، ۳۹ میلیون و ۹۰۰ هزار تومان و ۴۱ میلیون و ۶۰۰ هزار تومان قیمت د‌‌اشته‌اند‌‌ که با اعمال ۱۵ د‌‌رصد‌‌ تخفیف ویژه این ماه، با قیمت‌ های ۳۱ میلیون و ۹۱۶ هزار تومان، ۳۲ میلیون و ۵۱۱ هزار تومان، ۳۴ میلیون و ۳۲۸ هزار تومان و ۳۵ میلیون و ۸۰۳ هزار تومان، به مشتریان تحویل خواهند‌‌ شد‌‌.


/انتهای متن/
صاحب امتیاز و مدیرمسئول نشریات بین المللی خبر : حسین واحدی پور
License owner & Editor in Chief: HosseinVahedipour
Copyright © 2013 KHABAR International Publications Group. All rights reserved.