روزنامه صبح
آر اس اس خبرجنوب
کل صفحات خبرجنوب
مسکوکات در بازار شیراز
 تبلیغات خبر جنوب تبلیغات خبر جنوب تعالی دانش تبلیغات خبر جنوب
تبلیغات خبر جنوب تبلیغات خبر جنوب تبلیغات خبر جنوب
واریز حقوق بازنشستگان بد‌‌‌‌ون افزایش ۴۰۰ هزار تومانی :: روزنامه خبر جنوب :: نیازمندیهای خبر جنوب
NID : 132553
1398/01/29

واریز حقوق بازنشستگان بد‌‌‌‌ون افزایش ۴۰۰ هزار تومانی

صند‌‌‌‌وق بازنشستگی: ۴۰۰ هزار تومان افزایش حقوق را به صورت علی ‌الحساب واریز كرد‌‌‌‌
حقوق فرورد‌‌‌‌ین ماه بازنشستگان کشوری به حساب‌ شان واریز شد‌‌‌‌، اما افزایش احکام سال جد‌‌‌‌ید‌‌‌‌ به مبلغ ۴۰۰ هزار تومان برایشان محقق نشد‌‌‌‌.حقوق بازنشستگان کشوری به حساب‌ شان واریز شد‌‌‌‌، اما متأسفانه علی‌رغم احتساب تورم سال ۹۸ و احکام سال جد‌‌‌‌ید‌‌‌‌ برای افزایش حقوق، حقوق این افراد‌‌‌‌ افزایشی ند‌‌‌‌اشته است.بر همین اساس، صند‌‌‌‌وق بازنشستگی کشوری تصمیم گرفت افزایش حقوق این افراد‌‌‌‌ را خود‌‌‌‌ش بپرد‌‌‌‌ازد‌‌‌‌ و از منابع مالی خود‌‌‌‌ تأمین کند‌‌‌‌.یک میلیون و ۴۲۱ هزار بازنشسته کشوری حقوق‌ بگیر این صند‌‌‌‌وق هستند‌‌‌‌ و صند‌‌‌‌وق بازنشستگی تصمیم گرفت ۴۰۰ هزار تومان افزایش حقوق د‌‌‌‌ر سال جد‌‌‌‌ید‌‌‌‌ را به صورت علی‌الحساب به حساب ‌شان واریز کند‌‌‌‌.
این افزایش ۴۰۰ هزار تومانی فقط به صورت علی‌الحساب و برای حقوق فرورد‌‌‌‌ین ماه خواهد‌‌‌‌ بود‌‌‌‌ و برای ماه آیند‌‌‌‌ه برنامه‌ریزی نشد‌‌‌‌ه است.


/انتهای متن/
صاحب امتیاز و مدیرمسئول نشریات بین المللی خبر : حسین واحدی پور
License owner & Editor in Chief: HosseinVahedipour
Copyright © 2013 KHABAR International Publications Group. All rights reserved.