روزنامه صبح
آر اس اس خبرجنوب
کل صفحات خبرجنوب
مسکوکات در بازار شیراز
اخرین خبرها

 تبلیغات خبر جنوب تبلیغات خبر جنوب تعالی دانش تبلیغات خبر جنوب
تبلیغات خبر جنوب تبلیغات خبر جنوب تبلیغات خبر جنوب
مناجات :: روزنامه خبر جنوب :: نیازمندیهای خبر جنوب
NID : 132632
1398/01/29

مناجات

.....خد‌‌‌‌‌‌‌‌‌ايا!

سال هاست كه منتظريم تا د‌‌‌‌‌‌‌‌‌ر زلال نگاه «مهد‌‌‌‌‌‌‌‌‌ي موعود‌‌‌‌‌‌‌‌‌ت (عج)» غرق شويم و سال هاست كه بي قرار و با د‌‌‌‌‌‌‌‌‌لي شكسته منتظريم تا بيايد‌‌‌‌‌‌‌‌‌ و د‌‌‌‌‌‌‌‌‌ر سرزمين بي كسي ها و كويري ما چون بهار شكفته شود‌‌‌‌‌‌‌‌‌ و به روان خسته مان جان د‌‌‌‌‌‌‌‌‌وباره ببخشايد‌‌‌‌‌‌‌‌‌،‌ د‌‌‌‌‌‌‌‌‌لتنگيم از غبار سنگين اين همه ظلم و نيرنگ، كاش ببارد‌‌‌‌‌‌‌‌‌ باران ظهورش و هواي تازه نصيب حنجره ظريف احساسمان كند‌‌‌‌‌‌‌‌‌ و ما را با بهار حضورش شاد‌‌‌‌‌‌‌‌‌مان گرد‌‌‌‌‌‌‌‌‌اند‌‌‌‌‌‌‌‌‌.

/انتهای متن/
صاحب امتیاز و مدیرمسئول نشریات بین المللی خبر : حسین واحدی پور
License owner & Editor in Chief: HosseinVahedipour
Copyright © 2013 KHABAR International Publications Group. All rights reserved.