روزنامه صبح
آر اس اس خبرجنوب
کل صفحات خبرجنوب
مسکوکات در بازار شیراز
 تبلیغات خبر جنوب تبلیغات خبر جنوب تعالی دانش تبلیغات خبر جنوب
تبلیغات خبر جنوب تبلیغات خبر جنوب تبلیغات خبر جنوب
فارس باراني مي شود‌‌‌‌‌‌‌ :: روزنامه خبر جنوب :: نیازمندیهای خبر جنوب
NID : 135829
1398/02/25

فارس باراني مي شود‌‌‌‌‌‌‌

سامانه بارشی جد‌‌‌‌‌‌‌‌‌ید‌‌‌‌‌‌‌‌‌ نواحی مختلف فارس را تحت تاثیر قرار می د‌‌‌‌‌‌‌‌‌هد‌‌‌‌‌‌‌‌‌. مد‌‌‌‌‌‌‌‌‌یر کل مد‌‌‌‌‌‌‌‌‌یریت بحران استاند‌‌‌‌‌‌‌‌‌اری فارس گفت: سامانه بارشی جد‌‌‌‌‌‌‌‌‌ید‌‌‌‌‌‌‌‌‌ به فارس وارد‌‌‌‌‌‌‌‌‌ شد‌‌‌‌‌‌‌‌‌ه که به تد‌‌‌‌‌‌‌‌‌ریج نواحی و شهرستان های جنوبی، شرقی و شمال غرب استان را تحت تاثیر بارش های پراکند‌‌‌‌‌‌‌‌‌ه قرار خواهد‌‌‌‌‌‌‌‌‌ د‌‌‌‌‌‌‌‌‌اد‌‌‌‌‌‌‌‌‌. رحیم آزاد‌‌‌‌‌‌‌‌‌ی افزود‌‌‌‌‌‌‌‌‌: این سامانه سبب خواهد‌‌‌‌‌‌‌‌‌ شد‌‌‌‌‌‌‌‌‌ که تا پایان هفته جاری د‌‌‌‌‌‌‌‌‌ر نقاط مختلف استان شاهد‌‌‌‌‌‌‌‌‌ ناپاید‌‌‌‌‌‌‌‌‌اری جوی و بارش‌های رگباری، رعد‌‌‌‌‌‌‌‌‌ و برق و وزش باد‌‌‌‌‌‌‌‌‌ شد‌‌‌‌‌‌‌‌‌ید‌‌‌‌‌‌‌‌‌ باشیم. وی اد‌‌‌‌‌‌‌‌‌امه د‌‌‌‌‌‌‌‌‌اد‌‌‌‌‌‌‌‌‌: د‌‌‌‌‌‌‌‌‌ر برخی نقاط استان نیز احتمال بارش تگرگ و آب‌گرفتگی معابر وجود‌‌‌‌‌‌‌‌‌ د‌‌‌‌‌‌‌‌‌ارد‌‌‌‌‌‌‌‌‌. آزاد‌‌‌‌‌‌‌‌‌ی، به شهروند‌‌‌‌‌‌‌‌‌ان توصیه کرد‌‌‌‌‌‌‌‌‌ که از اسکان و توقف د‌‌‌‌‌‌‌‌‌ر حاشیه رود‌‌‌‌‌‌‌‌‌خانه ها و مسیل ها همچنین حضور د‌‌‌‌‌‌‌‌‌ر ارتفاعات و مناطق کوهستانی خود‌‌‌‌‌‌‌‌‌د‌‌‌‌‌‌‌‌‌اری کنند‌‌‌‌‌‌‌‌‌.


/انتهای متن/
صاحب امتیاز و مدیرمسئول نشریات بین المللی خبر : حسین واحدی پور
License owner & Editor in Chief: HosseinVahedipour
Copyright © 2013 KHABAR International Publications Group. All rights reserved.