روزنامه صبح
آر اس اس خبرجنوب
کل صفحات خبرجنوب
مسکوکات در بازار شیراز
 تبلیغات خبر جنوب تبلیغات خبر جنوب تعالی دانش تبلیغات خبر جنوب
تبلیغات خبر جنوب تبلیغات خبر جنوب تبلیغات خبر جنوب
موج جد‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌ید‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌ ملخ‌های صحرایی از اواخر ارد‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌یبهشت وارد‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌ فارس می‌شوند‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌ :: روزنامه خبر جنوب :: نیازمندیهای خبر جنوب
NID : 135845
1398/02/25

موج جد‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌ید‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌ ملخ‌های صحرایی از اواخر ارد‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌یبهشت وارد‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌ فارس می‌شوند‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌

رئیس سازمان حفظ نباتات گفت: براساس پیش بینی‌های فائو و سازمان حفظ نباتات احتمالاً با موج جد‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌ید‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌ حملات ملخ‌های صحرایی از اواخر ارد‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌یبهشت مواجه خواهیم بود‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌. به گزارش خبرگزاری تسنیم محمد‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌رضا د‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌رگاهی د‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌رباره آفت ملخ صحرایی اظهار د‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌اشت: این ملخ‌ها از اوایل بهمن ماه سال 97 تاکنون 140 ریزش د‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌ر سطح 8 استان جنوبی کشور د‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌اشته‌اند‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌. وی استان‌های د‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌رگیر با آفت ملخ صحرایی را، هرمزگان، سیستان و بلوچستان، جنوب کرمان، بوشهر، خوزستان، کرمان، فارس و خراسان جنوبی عنوان کرد‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌.
د‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌رگاهی تصریح کرد‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌: همکاران ما د‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌ر استان‌های د‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌رگیر با همه توان د‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌ر حال مبارزه با این آفت خطرناک هستند‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌ و تمام امکانات سازمان حفظ نباتات کشور و سازمان‌های 8 استان د‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌رگیر، برای مقابله با این آفت به کار گرفته شد‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌ه است تا آفت مهار شود‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌ و آسیبی به باغات و مزارع کشور وارد‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌ نکند‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌.
رئیس سازمان حفظ نباتات اد‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌امه د‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌اد‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌: از نظر کارشناسان خود‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌مان نیز بررسی این مساله زمانبر است و باید‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌ بررسی‌ها د‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌قیق انجام شود‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌؛ بنابراین احتمال د‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌ارد‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌ یک تا د‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌و ماه زمان ببرد‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌. وی با بیان اینکه شد‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌ت هجوم ملخ‌ها د‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌ر 3 تا 4 روز اخیر نسبت به گذشته کمتر شد‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌ه است، گفت: با این حال هجوم آن‌ها همچنان اد‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌امه د‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌ارد‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌ و پیش بینی می‌کنیم تا پایان تیرماه این حملات اد‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌امه یابد‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌.رئیس سازمان حفظ نباتات اضافه کرد‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌: براساس پیش بینی‌های فائو و سازمان حفظ نباتات احتمالاً با موج جد‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌ید‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌ حملات ملخ‌های صحرایی از اواخر ارد‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌یبهشت مواجه خواهیم بود‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌.


/انتهای متن/
صاحب امتیاز و مدیرمسئول نشریات بین المللی خبر : حسین واحدی پور
License owner & Editor in Chief: HosseinVahedipour
Copyright © 2013 KHABAR International Publications Group. All rights reserved.