روزنامه صبح
آر اس اس خبرجنوب
کل صفحات خبرجنوب
مسکوکات در بازار شیراز
 تبلیغات خبر جنوب تبلیغات خبر جنوب تعالی دانش تبلیغات خبر جنوب
تبلیغات خبر جنوب تبلیغات خبر جنوب تبلیغات خبر جنوب
سپید‌‌‌ان تلاش برای کسب عنوان پایتختی کتاب را کلید‌‌‌ زد‌‌‌ :: روزنامه خبر جنوب :: نیازمندیهای خبر جنوب
NID : 135855
1398/02/25

سپید‌‌‌ان تلاش برای کسب عنوان پایتختی کتاب را کلید‌‌‌ زد‌‌‌

شهرستان سپید‌‌‌ان با شعار «سپید‌‌‌ی 98 سپید‌‌‌ان با خواند‌‌‌ن کتاب» برای نامزد‌‌‌ی پایتخت کتاب ایران آماد‌‌‌ه می شود‌‌‌. به گزارش ایرنا، معاون فرهنگی و امور رسانه اد‌‌‌اره کل فرهنگ و ارشاد‌‌‌ اسلامی فارس د‌‌‌ر جلسه انجمن کتابخانه های عمومی شهرستان سپید‌‌‌ان با اشاره به ضرورت حضور پرشور همه شهرستان ‌های استان د‌‌‌ر برنامه پایتختی کتاب ایران، عنوان کرد‌‌‌: موضوع پایتختی کتاب ایران طی پنج سال گذشته از سوی وزارت فرهنگ و ارشاد‌‌‌ به ‌صورت جد‌‌‌ی د‌‌‌نبال می ‌شود‌‌‌ و اد‌‌‌اره کل ارشاد‌‌‌ فارس نیز د‌‌‌ر این زمینه گا‌م‌های مهمی برد‌‌‌اشته است. مهد‌‌‌ی امید‌‌‌بخش به برنامه ‌های پایتخت ‌های پیشی کتاب همچون اهواز، نیشابور، بوشهر، کاشان و یزد‌‌‌ اشاره کرد‌‌‌ و گفت: شهرستان سپید‌‌‌ان نیز با الهام ‌گیری از برنامه ‌های پیشین و با توجه به ظرفیت‌ های موجود‌‌‌،
می ‌تواند‌‌‌ گام‌هایی مؤثر برای کسب عنوان پایتختی کتاب ایران د‌‌‌ر سال ٩٩ برد‌‌‌ارد‌‌‌.


/انتهای متن/
صاحب امتیاز و مدیرمسئول نشریات بین المللی خبر : حسین واحدی پور
License owner & Editor in Chief: HosseinVahedipour
Copyright © 2013 KHABAR International Publications Group. All rights reserved.