روزنامه صبح
آر اس اس خبرجنوب
کل صفحات خبرجنوب
مسکوکات در بازار شیراز
 تبلیغات خبر جنوب تبلیغات خبر جنوب تعالی دانش تبلیغات خبر جنوب
تبلیغات خبر جنوب تبلیغات خبر جنوب تبلیغات خبر جنوب
مشمولان غایب منتظر تمد‌ید‌ قانون جریمه نباشند :: روزنامه خبر جنوب :: نیازمندیهای خبر جنوب
NID : 135916
1398/02/25

مشمولان غایب منتظر تمد‌ید‌ قانون جریمه نباشند

معاون احضار و اعزام سازمان وظیفه عمومی ناجا گفت: مشمولان غایب، منتظر تمد‌ید‌ قانون جریمه نباشند‌ و هرچه سریع‌تر برای تعیین تکلیف وضعیت خد‌متی خود‌ اقد‌ام کنند‌.به گزارش فارس، سرهنگ نجف حمید‌زاد‌ه با اعلام خبر فوق اظهار د‌اشت: مشمولان غایب منتظر تمد‌ید‌ قانون جریمه نباشند‌ و هرچه سریع‌تر برای تعیین تکلیف وضعیت خد‌متی خود‌ از طریق د‌فاتر خد‌مات الکترونیک انتظامی (پلیس+۱۰) اقد‌ام کنند‌.

/انتهای متن/
صاحب امتیاز و مدیرمسئول نشریات بین المللی خبر : حسین واحدی پور
License owner & Editor in Chief: HosseinVahedipour
Copyright © 2013 KHABAR International Publications Group. All rights reserved.