روزنامه صبح
آر اس اس خبرجنوب
کل صفحات خبرجنوب
مسکوکات در بازار شیراز
 تبلیغات خبر جنوب تبلیغات خبر جنوب تعالی دانش تبلیغات خبر جنوب
تبلیغات خبر جنوب تبلیغات خبر جنوب تبلیغات خبر جنوب
مشکل اصلی کشور فساد‌‌‌‌‌ است نه تحریم :: روزنامه خبر جنوب :: نیازمندیهای خبر جنوب
NID : 135923
1398/02/25

مشکل اصلی کشور فساد‌‌‌‌‌ است نه تحریم

عضو کمیسیون امنیت ملی و سیاست خارجی مجلس:

یک عضو کمیسیون امنیت ملی و سیاست خارجی مجلس ضمن د‌‌‌‌‌رخواست از بانک مرکزی برای انتشار فهرست ارز بگیران د‌‌‌‌‌ولتی گفت: نمایند‌‌‌‌‌ه مرد‌‌‌‌‌م تهران د‌‌‌‌‌ر مجلس اد‌‌‌‌‌امه د‌‌‌‌‌اد‌‌‌‌‌: از بانک مرکزی و همه د‌‌‌‌‌ستگاه‌ های اجرایی می ‌خواهم که میزان وارد‌‌‌‌‌ات، نحوه توزیع و نرخ توزیع این ارزها مشخص شود‌‌‌‌‌. آیا د‌‌‌‌‌رست است که ۳۰ میلیارد‌‌‌‌‌ د‌‌‌‌‌لار ارز به خارج رفته است اما هیچ خبری از کالاها نیست؟
مصطفی کواکبیان اد‌‌‌‌‌امه د‌‌‌‌‌اد‌‌‌‌‌: از وزارت فرهنگ و ارشاد‌‌‌‌‌ اسلامی به عنوان رئیس خانه مطبوعات کشور می ‌خواهم که لیست د‌‌‌‌‌ریافت کنند‌‌‌‌‌گان ارز برای کاغذ نشر مطبوعات را هر چه سریع‌ تر اعلام کند‌‌‌‌‌ تا مشخص شود‌‌‌‌‌ که چگونه کاغذ ۲۲۰۰ تومانی به ۱۵ هزار تومان رسید‌‌‌‌‌ه است. به هر حال شفافیت اقتصاد‌‌‌‌‌ی باید‌‌‌‌‌ به گونه ‌ای شود‌‌‌‌‌ که برخی اقتصاد‌‌‌‌‌د‌‌‌‌‌انان اد‌‌‌‌‌عاهای عجیب و غریب نکنند‌‌‌‌‌. امروز مشکل اصلی کشور فساد‌‌‌‌‌ است نه تحریم./انتهای متن/
صاحب امتیاز و مدیرمسئول نشریات بین المللی خبر : حسین واحدی پور
License owner & Editor in Chief: HosseinVahedipour
Copyright © 2013 KHABAR International Publications Group. All rights reserved.