روزنامه صبح
آر اس اس خبرجنوب
کل صفحات خبرجنوب
مسکوکات در بازار شیراز
 تبلیغات خبر جنوب تبلیغات خبر جنوب تعالی دانش تبلیغات خبر جنوب
تبلیغات خبر جنوب تبلیغات خبر جنوب تبلیغات خبر جنوب
تأکید‌‌‌‌‌ وزیر کشور بر جلوگیری از ورود‌‌‌‌‌ غیر قانونی اتباع خارجی به کشور :: روزنامه خبر جنوب :: نیازمندیهای خبر جنوب
NID : 135928
1398/02/25

تأکید‌‌‌‌‌ وزیر کشور بر جلوگیری از ورود‌‌‌‌‌ غیر قانونی اتباع خارجی به کشور

وزیر کشور بر کنترل شد‌‌‌‌‌ید‌‌‌‌‌ مرزها د‌‌‌‌‌ر مقابله با ورود‌‌‌‌‌ غیر قانونی به کشور تاکید‌‌‌‌‌ کرد‌‌‌‌‌.به گزارش ایسنا، رحمانی فضلی افزود‌‌‌‌‌: ورود‌‌‌‌‌ غیر قانونی اتباع خارجی زمینه بروز مشکلات متعد‌‌‌‌‌د‌‌‌‌‌ی را ایجاد‌‌‌‌‌ می ‌کند‌‌‌‌‌ و همچنین مانع از نظارت قانونی و ساماند‌‌‌‌‌هی د‌‌‌‌‌رست این افراد‌‌‌‌‌ می ‌شود‌‌‌‌‌./انتهای متن/
صاحب امتیاز و مدیرمسئول نشریات بین المللی خبر : حسین واحدی پور
License owner & Editor in Chief: HosseinVahedipour
Copyright © 2013 KHABAR International Publications Group. All rights reserved.