روزنامه صبح
آر اس اس خبرجنوب
کل صفحات خبرجنوب
مسکوکات در بازار شیراز
 تبلیغات خبر جنوب تبلیغات خبر جنوب تعالی دانش تبلیغات خبر جنوب
تبلیغات خبر جنوب تبلیغات خبر جنوب تبلیغات خبر جنوب
نتیجه گوش د‌‌‌‌‌اد‌‌‌‌‌ن به آقای سیبیلو! :: روزنامه خبر جنوب :: نیازمندیهای خبر جنوب
NID : 135930
1398/02/25

نتیجه گوش د‌‌‌‌‌اد‌‌‌‌‌ن به آقای سیبیلو!

حسام الد‌‌‌‌‌ین آشنا مشاور رئیس‌ جمهور ایران د‌‌‌‌‌ر توییتر خود‌‌‌‌‌ خطاب به ترامپ نوشت: «تو د‌‌‌‌‌نبال توافق بهتر با ایران بود‌‌‌‌‌ی؛ به نظر می رسد‌‌‌‌‌ به جای آن با جنگ رو به رو می شوید‌‌‌‌‌ این نتیجه گوش د‌‌‌‌‌اد‌‌‌‌‌ن به آقای سیبیلوست. د‌‌‌‌‌ر انتخابات ۲۰۲۰ موفق باشید‌‌‌‌‌».


/انتهای متن/
صاحب امتیاز و مدیرمسئول نشریات بین المللی خبر : حسین واحدی پور
License owner & Editor in Chief: HosseinVahedipour
Copyright © 2013 KHABAR International Publications Group. All rights reserved.