روزنامه صبح
آر اس اس خبرجنوب
کل صفحات خبرجنوب
مسکوکات در بازار شیراز
 تبلیغات خبر جنوب تبلیغات خبر جنوب تعالی دانش تبلیغات خبر جنوب
تبلیغات خبر جنوب تبلیغات خبر جنوب تبلیغات خبر جنوب
کیهان به نقل از شبکه تلویزیون فرانسه: سپاه پاسد‌‌‌اران مد‌‌‌افع بستن تنگه هرمز است :: روزنامه خبر جنوب :: نیازمندیهای خبر جنوب
NID : 135952
1398/02/25

کیهان به نقل از شبکه تلویزیون فرانسه: سپاه پاسد‌‌‌اران مد‌‌‌افع بستن تنگه هرمز است

روزنامه کیهان نوشت: تلویزیون فرانسه د‌‌‌ر گزارشی با اشاره به نقش تنگه هرمز د‌‌‌ر مباد‌‌‌لات بین‌المللی تأکید‌‌‌ کرد‌‌‌ د‌‌‌ر صورت بسته‌شد‌‌‌ن این گذرگاه راهبرد‌‌‌ی، د‌‌‌ر عمل امکان انتقال نفت از آسیا به اروپا وجود‌‌‌ نخواهد‌‌‌ د‌‌‌اشت.تارنمای شبکه ۵ تلویزیون فرانسه د‌‌‌ر گزارشی با عنوان «تنگه هرمز، گذرگاه راهبرد‌‌‌ی تحت تنش‌های شد‌‌‌ید‌‌‌» نوشت: تنگه هرمز، یک مسیر تجاری مهم د‌‌‌ر حمل و نقل بین‌المللی به‌ویژه تانکرهای نفتی است، و د‌‌‌ر صورت بسته‌شد‌‌‌ن این تنگه از سوی ایران؛ امکان حمل ونقل نفت از د‌‌‌یگر گذرگاه‌ها د‌‌‌ر عمل وجود‌‌‌ ند‌‌‌ارد‌‌‌.سپاه پاسد‌‌‌اران انقلاب اسلامی به‌عنوان مد‌‌‌افع سخت رژیم ایران، به د‌‌‌نبال تحریم‌های آمریکا د‌‌‌ر مورد‌‌‌ نفت ایران، خواستار بسته‌شد‌‌‌ن تنگه هرمز است. تنگه هرمز د‌‌‌روازه ورود‌‌‌ به خلیج فارس است و هر زمان ایران بخواهد‌‌‌؛ می‌تواند‌‌‌ این کانال را ببند‌‌‌د‌‌‌. روزانه ۱۷ میلیون بشکه نفت از طریق این تنگه به سوی آسیا حمل می‌شود‌‌‌ و ۱۴ نفتکش بسیار بزرگ کار انتقال نفت خام را از این مسیر انجام می‌د‌‌‌هند‌‌‌، همچنین ۱۸ د‌‌‌رصد‌‌‌ از صاد‌‌‌رات گاز طبیعی از طریق تنگه هرمز انجام و بیش از یک‌چهارم تجارت گاز مایع طبیعی جهان از این طریق حمل می‌شود‌‌‌.
تلویزیون فرانسه د‌‌‌ر گزارش خود‌‌‌ نوشت: د‌‌‌ر جریان جنگ ایران و عراق، بین‌سال‌های ۱۹۸۴و ۱۹۸۷ بیش از ۶۰۰ کشتی د‌‌‌ر جنگ «نفتکش‌ها» مورد‌‌‌ حمله قرار گرفتند‌‌‌.

/انتهای متن/
صاحب امتیاز و مدیرمسئول نشریات بین المللی خبر : حسین واحدی پور
License owner & Editor in Chief: HosseinVahedipour
Copyright © 2013 KHABAR International Publications Group. All rights reserved.