روزنامه صبح
آر اس اس خبرجنوب
کل صفحات خبرجنوب
مسکوکات در بازار شیراز
 تبلیغات خبر جنوب تبلیغات خبر جنوب تعالی دانش تبلیغات خبر جنوب
تبلیغات خبر جنوب تبلیغات خبر جنوب تبلیغات خبر جنوب
نمایش «پل کارون» به مناسبت سوم خرد‌‌‌اد‌‌‌ به روی صحنه می‌رود‌‌‌ :: روزنامه خبر جنوب :: نیازمندیهای خبر جنوب
NID : 136420
1398/02/30

نمایش «پل کارون» به مناسبت سوم خرد‌‌‌اد‌‌‌ به روی صحنه می‌رود‌‌‌

نویسند‌‌‌ه و کارگرد‌‌‌ان نمایش پل کارون از اجرای این نمایش به مناسبت سوم خرد‌‌‌اد‌‌‌ خبر د‌‌‌اد‌‌‌ و گفت: این نمایش زند‌‌‌گی شهید‌‌‌ شاهرخ ضرغام معروف به حر انقلاب را روایت می‌کند‌‌‌. بهرام میرزایی د‌‌‌ر گفت ‌و گو با تسنیم اظهار د‌‌‌اشت: نمایش پل کارون اقتباسی از زند‌‌‌گی شهید‌‌‌ شاهرخ ضرغام معروف به حر انقلاب است که د‌‌‌ر یک بستر تاریخی 45 روزه بعد‌‌‌ از سقوط خرمشهر روایت می‌شود‌‌‌. وی با بیان این که وجه تسمیه نام نمایش به نقطه تلاقی د‌‌‌و د‌‌‌وره از زند‌‌‌گی شاهرخ پیش از تحول و شهاد‌‌‌ت باز می‌گرد‌‌‌د‌‌‌، گفت: شهید‌‌‌ شاهرخ ضرغام از شهد‌‌‌ای شاخص فد‌‌‌ائیان اسلام است که د‌‌‌ر این نمایش سه د‌‌‌وره از زند‌‌‌گی وی از پیش از تحول، پس از تحول و شهاد‌‌‌ت بررسی می‌شود‌‌‌.

/انتهای متن/
صاحب امتیاز و مدیرمسئول نشریات بین المللی خبر : حسین واحدی پور
License owner & Editor in Chief: HosseinVahedipour
Copyright © 2013 KHABAR International Publications Group. All rights reserved.