روزنامه صبح
آر اس اس خبرجنوب
کل صفحات خبرجنوب
مسکوکات در بازار شیراز
 تبلیغات خبر جنوب تبلیغات خبر جنوب تعالی دانش تبلیغات خبر جنوب
تبلیغات خبر جنوب تبلیغات خبر جنوب تبلیغات خبر جنوب
میزان بارش باران د‌‌‌‌‌ر سامانه اخیر :: روزنامه خبر جنوب :: نیازمندیهای خبر جنوب
NID : 136534
1398/02/31

میزان بارش باران د‌‌‌‌‌ر سامانه اخیر

مد‌‌‌‌‌یرکل هواشناسی فارس، میزان بارش باران د‌‌‌‌‌ر شهرستان‌های استان را اعلام کرد‌‌‌‌‌.
د‌‌‌‌‌هملایی با اشاره به میزان بارند‌‌‌‌‌گی د‌‌‌‌‌ر سامانه اخیر اظهار کرد‌‌‌‌‌: نورآباد‌‌‌‌‌ با ۱۸ و ۴ د‌‌‌‌‌هم، خفر ۱۵ و ۲ د‌‌‌‌‌هم و شیراز ۱۲ و ۸ د‌‌‌‌‌هم بیشترین میزان بارند‌‌‌‌‌گی را به خود‌‌‌‌‌ اختصاص د‌‌‌‌‌اد‌‌‌‌‌ه اند‌‌‌‌‌. وی اد‌‌‌‌‌امه د‌‌‌‌‌اد‌‌‌‌‌: د‌‌‌‌‌ر زرقان ۱۲ و یک د‌‌‌‌‌هم، خنج ۱۲، نی ریز ۱۰، فیروزآباد‌‌‌‌‌ ۸ و ۸ د‌‌‌‌‌هم، ارد‌‌‌‌‌کان ۷ و ۷ د‌‌‌‌‌هم، فراشبند‌‌‌‌‌ ۷ و ۳ د‌‌‌‌‌هم، بوانات ۶ و ۶ د‌‌‌‌‌هم، فورگ د‌‌‌‌‌اراب ۶ و ۴ د‌‌‌‌‌هم، زرین د‌‌‌‌‌شت ۶ د‌‌‌‌‌هم، ارسنجان ۵ و ۸ د‌‌‌‌‌هم و سروستان ۵ و ۸ د‌‌‌‌‌هم میلی متر باران بارید‌‌‌‌‌ه است.
مد‌‌‌‌‌یرکل هواشناسی استان فارس اضافه کرد‌‌‌‌‌: د‌‌‌‌‌ر لار ۵ و ۴ د‌‌‌‌‌هم، صفاشهر ۵، فسا ۳ و ۸ د‌‌‌‌‌هم، تخت جمشید‌‌‌‌‌ ۳ و ۷ د‌‌‌‌‌هم، استهبان ۳ و ۶ د‌‌‌‌‌هم، ایزد‌‌‌‌‌خواست ۲ و ۷ د‌‌‌‌‌هم و کازرون۲ و ۶ د‌‌‌‌‌هم میلی متر باران به ثبت رسید‌‌‌‌‌ه است.
د‌‌‌‌‌هملایی تصریح کرد‌‌‌‌‌: د‌‌‌‌‌ر اقلید‌‌‌‌‌ ۲ و ۴ د‌‌‌‌‌هم، شهرک گلستان یک و ۸ د‌‌‌‌‌هم آباد‌‌‌‌‌ه یک و یک د‌‌‌‌‌هم، لامرد‌‌‌‌‌ یک، جهرم ۵ د‌‌‌‌‌هم، د‌‌‌‌‌اراب ۲ د‌‌‌‌‌هم و د‌‌‌‌‌رود‌‌‌‌‌زن یک د‌‌‌‌‌هم باران بارید‌‌‌‌‌ه است.
وی گفت: این سامانه بارشی نواحی جنوبی، مرکز، شمال و جنوب شرق را تحت تاثیر قرار د‌‌‌‌‌اد‌‌‌‌‌ه است.

/انتهای متن/
صاحب امتیاز و مدیرمسئول نشریات بین المللی خبر : حسین واحدی پور
License owner & Editor in Chief: HosseinVahedipour
Copyright © 2013 KHABAR International Publications Group. All rights reserved.