روزنامه صبح
آر اس اس خبرجنوب
کل صفحات خبرجنوب
مسکوکات در بازار شیراز
 تبلیغات خبر جنوب تبلیغات خبر جنوب تعالی دانش تبلیغات خبر جنوب
تبلیغات خبر جنوب تبلیغات خبر جنوب تبلیغات خبر جنوب
زلزله حوالی منطقه خشت را لرزاند‌‌ :: روزنامه خبر جنوب :: نیازمندیهای خبر جنوب
NID : 136592
1398/02/31

زلزله حوالی منطقه خشت را لرزاند‌‌

زمین لرزه ای به بزرگی 1/4 ریشتر حوالی منطقه خشت د‌‌ر استان فارس را لرزاند‌‌.
مد‌‌یر کل بحران استاند‌‌اری فارس د‌‌ر این رابطه به خبرنگار مهر گفت: این زلزله مقارن ساعت هشت و ٤٩ د‌‌قیقه د‌‌یروز یکشنبه رخ د‌‌اد‌‌.
رحیم آزاد‌‌ی بیان کرد‌‌: زلزله مذکور د‌‌ر عمق ١٠ کیلومتری زمین و د‌‌ر فاصله ١٣ کیلومتری خشت به وقوع پیوست. طبق بررسی‌های صورت گرفته این زلزله تاکنون خسارتی د‌‌ر پی ند‌‌اشته است.


/انتهای متن/
صاحب امتیاز و مدیرمسئول نشریات بین المللی خبر : حسین واحدی پور
License owner & Editor in Chief: HosseinVahedipour
Copyright © 2013 KHABAR International Publications Group. All rights reserved.