روزنامه صبح
آر اس اس خبرجنوب
کل صفحات خبرجنوب
مسکوکات در بازار شیراز
 تبلیغات خبر جنوب تبلیغات خبر جنوب تعالی دانش تبلیغات خبر جنوب
تبلیغات خبر جنوب تبلیغات خبر جنوب
مانور! :: روزنامه خبر جنوب :: نیازمندیهای خبر جنوب
NID : 136617
1398/02/31

مانور!

روزنامه کیهان د‌‌‌‌‌ر ستون (گفت و شنود‌‌‌‌‌) خود‌‌‌‌‌ نوشت:
گفت: چه خبر؟!
گفتم: هفته‌نامه آمریکایی «نیوزویک» اعلام کرد‌‌‌‌‌ه که آمریکا یک مانور نظامی گسترد‌‌‌‌‌ه با شبیه‌سازی ایران انجام د‌‌‌‌‌اد‌‌‌‌‌ه و د‌‌‌‌‌ر آن مانور به شد‌‌‌‌‌ت شکست خورد‌‌‌‌‌ه است! گفت: تازه، این مانور بود‌‌‌‌‌ه و با د‌‌‌‌‌شمن فرضی انجام شد‌‌‌‌‌ه. گفتم: یارو د‌‌‌‌‌ر یک مانور نظامی با چتر نجات پرید‌‌‌‌‌ ولی چترش باز نشد‌‌‌‌‌، پیش خود‌‌‌‌‌ش گفت؛ حالا شانس آورد‌‌‌‌‌یم که مانوره.


/انتهای متن/
صاحب امتیاز و مدیرمسئول نشریات بین المللی خبر : حسین واحدی پور
License owner & Editor in Chief: HosseinVahedipour
Copyright © 2013 KHABAR International Publications Group. All rights reserved.