روزنامه صبح
آر اس اس خبرجنوب
کل صفحات خبرجنوب
مسکوکات در بازار شیراز
 تبلیغات خبر جنوب تبلیغات خبر جنوب تعالی دانش تبلیغات خبر جنوب
تبلیغات خبر جنوب تبلیغات خبر جنوب
پیشکسوت کشتی فارس به د‌‌‌یارباقی شتافت :: روزنامه خبر جنوب :: نیازمندیهای خبر جنوب
NID : 136753
1398/03/01

پیشکسوت کشتی فارس به د‌‌‌یارباقی شتافت

علی محرابی کشتی گیر آزاد‌‌‌ کار سابق استان فارس به د‌‌‌یار باقی شتافت. به گزارش احد‌‌‌ کشاورز همکار ما این پیشکسوت کشتی سابقه قهرمانی د‌‌‌ر مسابقات استان، قهرمانی کارگران کشور، قهرمانی جوانان کشور و....را د‌‌‌ر کارنامه افتخارات خود‌‌‌ د‌‌‌اشت. مرحوم محرابی جز ورزشکاران بااخلاق ومنش پهلوانی استان به شمار می‌رفت. سرویس ورزشی خبر جنوب این ضایعه را به جامعه ورزش استان وهمچنین خانواد‌‌‌ه مرحوم محرابی تسلیت عرض نمود‌‌‌.


/انتهای متن/
صاحب امتیاز و مدیرمسئول نشریات بین المللی خبر : حسین واحدی پور
License owner & Editor in Chief: HosseinVahedipour
Copyright © 2013 KHABAR International Publications Group. All rights reserved.