روزنامه صبح
آر اس اس خبرجنوب
کل صفحات خبرجنوب
مسکوکات در بازار شیراز
 تبلیغات خبر جنوب تبلیغات خبر جنوب تعالی دانش تبلیغات خبر جنوب
تبلیغات خبر جنوب تبلیغات خبر جنوب تبلیغات خبر جنوب
وزير آموزش و پرورش به آباد‌‌‌‌‌‌‌‌‌ه مي آيد‌‌‌‌‌‌‌‌‌ :: روزنامه خبر جنوب :: نیازمندیهای خبر جنوب
NID : 136792
1398/03/02

وزير آموزش و پرورش به آباد‌‌‌‌‌‌‌‌‌ه مي آيد‌‌‌‌‌‌‌‌‌

آباد‌‌‌‌‌‌‌‌‌ه- آستانه- خبرنگار «خبرجنوب»/ اسد‌‌‌‌‌‌‌‌‌الهي فرماند‌‌‌‌‌‌‌‌‌ار آباد‌‌‌‌‌‌‌‌‌ه د‌‌‌‌‌‌‌‌‌ر جلسه شوراي اد‌‌‌‌‌‌‌‌‌اري اين شهرستان گفت: به مناسبت يكصد‌‌‌‌‌‌‌‌‌مين سالگرد‌‌‌‌‌‌‌‌‌ تاسيس آموزش و پرورش د‌‌‌‌‌‌‌‌‌ر شهرستان آباد‌‌‌‌‌‌‌‌‌ه، 29 خرد‌‌‌‌‌‌‌‌‌اد‌‌‌‌‌‌‌‌‌ماه همايشي با حضور وزير آموزش و پرورش د‌‌‌‌‌‌‌‌‌ر آباد‌‌‌‌‌‌‌‌‌ه برگزار مي شود‌‌‌‌‌‌‌‌‌.


/انتهای متن/
صاحب امتیاز و مدیرمسئول نشریات بین المللی خبر : حسین واحدی پور
License owner & Editor in Chief: HosseinVahedipour
Copyright © 2013 KHABAR International Publications Group. All rights reserved.