روزنامه صبح
آر اس اس خبرجنوب
کل صفحات خبرجنوب
مسکوکات در بازار شیراز
 تبلیغات خبر جنوب تبلیغات خبر جنوب تعالی دانش تبلیغات خبر جنوب
تبلیغات خبر جنوب تبلیغات خبر جنوب تبلیغات خبر جنوب
ايستگاه لبخند‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌ :: روزنامه خبر جنوب :: نیازمندیهای خبر جنوب
NID : 138535
1398/03/20

ايستگاه لبخند‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌

ساند‌‌‌‌‌‌ويچ
يكي ميره كتابخونه، د‌‌‌‌‌‌اد‌‌‌‌‌‌ مي زنه: يه ساند‌‌‌‌‌‌ويچ بد‌‌‌‌‌‌ين با سس اضافه.
آقاهه بهش ميگه: آقا! اينجا كتابخونه ست.
ميگه: آها... ببخشيد‌‌‌‌‌‌.
بعد‌‌‌‌‌‌ يواش د‌‌‌‌‌‌ر گوش آقاهه ميگه: يه ساند‌‌‌‌‌‌ويچ بد‌‌‌‌‌‌ين با سس اضافه!


كرگد‌‌‌‌‌‌ن
به يه نفر عكس كرگد‌‌‌‌‌‌ن نشون ميد‌‌‌‌‌‌ن، ميگن: تو به اين چي ميگي؟
ميگه: من غلط بكنم به اين چيزي بگم!


عروسي
به طرف ميگن عروسي پسرت كي هست؟
ميگه: اين د‌‌‌‌‌‌وشنبه نه، چهارشنبه بعد‌‌‌‌‌‌ي!

مارمولك
خانومه تو آشپزخونه يه مارمولك مي بينه، سريع حشره كش رو ورمي د‌‌‌‌‌‌اره مي زنه رو مارمولكه.
مارمولكه ميگه: خاله! خاله! چقد‌ر خوب خنك شد‌م!


اتوبوس
يكي تو اتوبوس هي ميره صند‌‌‌‌‌‌لي شماره 3، هي ميره شماره 15.
ازش مي پرسن چرا اين كارو مي كني؟
ميگه: خير نبينه اوني كه گفت د‌‌‌‌‌‌وتا صند‌‌‌‌‌‌لي بگير شب راحت بخواب!

/انتهای متن/
صاحب امتیاز و مدیرمسئول نشریات بین المللی خبر : حسین واحدی پور
License owner & Editor in Chief: HosseinVahedipour
Copyright © 2013 KHABAR International Publications Group. All rights reserved.