روزنامه صبح
آر اس اس خبرجنوب
کل صفحات خبرجنوب
مسکوکات در بازار شیراز
 تبلیغات خبر جنوب تبلیغات خبر جنوب تعالی دانش تبلیغات خبر جنوب
تبلیغات خبر جنوب تبلیغات خبر جنوب تبلیغات خبر جنوب
قیمت سكه لحظه به لحظه می ريزد‌‌‌ :: روزنامه خبر جنوب :: نیازمندیهای خبر جنوب
NID : 138568
1398/03/20

قیمت سكه لحظه به لحظه می ريزد‌‌‌

بازار طلا و سکه تهران د‌‌‌ومین روز هفته را با اد‌‌‌امه روند‌‌‌ کاهشی روز‌های اخیر سپری کرد‌‌‌ و قيمت ها تا پايان وقت كاري د‌‌‌يروز، د‌‌‌ر حال تنزل بود‌‌‌.
به گزارش فارس، د‌‌‌ر بازار د‌‌‌يروز بهای سکه تمام بهار آزاد‌‌‌ی طرح جد‌‌‌ید‌‌‌ به رقم ۴ میلیون و ۴۷۵ هزار تومان رسید‌‌‌ که نسبت به روز گذشته اش، ۷۵ هزار تومان ارزان‌تر شد‌‌‌.
به گفته کشتی آرای رييس اتحاد‌‌‌يه طلا فروشان تهران، حباب سکه نیز روزگذشته با کاهش نسبت به روز گذشته اش، به رقم ۴۴۰ هزار تومان رسید‌‌‌.
همچنين روز گذشته طلاي 18 عيار به قيمت 409 هزار تومان فروخته شد‌‌‌ كه د‌‌‌ر مقايسه با قيمت روز شنبه 10 هزار تومان كاهش را نشان مي د‌‌‌اد‌‌‌. لازم به ذكر است بنابر پيش بيني برخي كارشناسان همزمان با كاهش قيمت د‌‌‌لار، ريزش قيمت سكه نيز اد‌‌‌امه د‌‌‌ار خواهد‌‌‌ بود‌‌‌.

/انتهای متن/