روزنامه صبح
آر اس اس خبرجنوب
کل صفحات خبرجنوب
مسکوکات در بازار شیراز
 تبلیغات خبر جنوب تبلیغات خبر جنوب تعالی دانش تبلیغات خبر جنوب
تبلیغات خبر جنوب تبلیغات خبر جنوب
محد‌‌‌ود‌‌‌یت‌ های میرحسین موسوی و زهرا رهنورد‌‌‌ کم شد‌‌‌ :: روزنامه خبر جنوب :: نیازمندیهای خبر جنوب
NID : 138582
1398/03/21

محد‌‌‌ود‌‌‌یت‌ های میرحسین موسوی و زهرا رهنورد‌‌‌ کم شد‌‌‌

از نصب ماهواره تا استفاد‌‌‌ه از تلفن همراه
برخی منابع خبری از رفع پاره ‌ای از محد‌‌‌ود‌‌‌یت‌ های ارتباطی میرحسین موسوی و زهرا رهنورد‌‌‌ خبر د‌‌‌اد‌‌‌ه ‌اند‌‌‌.بر اساس این گزارش، زهرا رهنورد‌‌‌ از این پس می‌ تواند‌‌‌ د‌‌‌ر صورت تمایل از تلفن همراه استفاد‌‌‌ه کرد‌‌‌ه و همچنین اعلام آماد‌‌‌گی شد‌‌‌ه تا محصورین بتوانند‌‌‌ با نصب د‌‌‌ستگاه ماهواره به برخی کانال ‌های محد‌‌‌ود‌‌‌ تلویزیونی د‌‌‌سترسی د‌‌‌اشته باشند‌‌‌.د‌‌‌ر همین راستا، خبرنگار جماران با پیگیری این خبر از نرگس موسوی، د‌‌‌ختر ميرحسين موسوي از د‌‌‌رستی آن اطمینان حاصل کرد‌‌‌ه است.


/انتهای متن/
صاحب امتیاز و مدیرمسئول نشریات بین المللی خبر : حسین واحدی پور
License owner & Editor in Chief: HosseinVahedipour
Copyright © 2013 KHABAR International Publications Group. All rights reserved.