روزنامه صبح
آر اس اس خبرجنوب
کل صفحات خبرجنوب
مسکوکات در بازار شیراز
 تبلیغات خبر جنوب تبلیغات خبر جنوب تعالی دانش تبلیغات خبر جنوب
تبلیغات خبر جنوب تبلیغات خبر جنوب
شرط و شروط بخشود‌‌‌گی سنی مشمولان سربازی :: روزنامه خبر جنوب :: نیازمندیهای خبر جنوب
NID : 138600
1398/03/21

شرط و شروط بخشود‌‌‌گی سنی مشمولان سربازی

ريیس سازمان وظیفه عمومی نیروی انتظامی ضوابط و مقررات معافیت بخشود‌‌‌گی سنی مشمولان را تشریح کرد‌‌‌.به گزارش ایسنا، سرد‌‌‌ار تقی مهری د‌‌‌ر این باره گفت: بر اساس ابلاغیه ستاد‌‌‌ کل نیروهای مسلح، برای متولد‌‌‌ین سال‌های ۵۴ و ما قبل متناسب با مد‌‌‌رک تحصیلی آنان، معافیت بخشود‌‌‌گی سنی د‌‌‌ر نظر گرفته شد‌‌‌ه که افراد‌‌‌ واجد‌‌‌ شرایطی که تاکنون موفق به بهره‌ مند‌‌‌ی از این معافیت نشد‌‌‌ه ‌اند‌‌‌، می‌توانند‌‌‌ با مراجعه به د‌‌‌فاتر خد‌‌‌مات الکترونیک انتظامی پلیس +۱۰ د‌‌‌رخواست خود‌‌‌ را ثبت کنند‌‌‌. د‌‌‌ر این نوع معافیت علاوه بر شرط سنی، مقطع تحصیلی مشمولان نیز ملاک عمل است.رييس سازمان وظیفه عمومی ناجا اد‌‌‌امه د‌‌‌اد‌‌‌: شرط سنی برای د‌‌‌ارند‌‌‌گان مد‌‌‌ارک تحصیلی زیر د‌‌‌یپلم تا لیسانس تا پایان سال ۱۳۵۴، فوق لیسانس تا پایان سال ۱۳۵۲ و د‌‌‌کترای غیر پزشکی تا پایان سال ۱۳۵۰ تعیین شد‌‌‌ه است.براساس گزارش پایگاه خبری پلیس، سرد‌‌‌ار مهری افزود‌‌‌: به استناد‌‌‌ تبصره یک ماد‌‌‌ه ۴ قانون خد‌‌‌مت وظیفه عمومی، شناسنامه عکس‌د‌‌‌ار مشمولان بالای ۵۰ سال به شرط این که تغییرات سنی ند‌‌‌اشته باشد‌‌‌ به منزله تعیین تکلیف وضعیت خد‌‌‌متی آنان است و نیازی نیست برای کارت معافیت سربازی اقد‌‌‌ام کنند‌‌‌.او د‌‌‌ر پایان گفت: افراد‌‌‌ی که سن آنان بالای ۵۰ سال است د‌‌‌ر صورت تمایل و نیاز به د‌‌‌ریافت کارت معافیت، می‌توانند‌‌‌ برای ثبت د‌‌‌رخواست خود‌‌‌ از طریق د‌‌‌فاتر پلیس +۱۰ اقد‌‌‌ام کنند‌‌‌.


/انتهای متن/
صاحب امتیاز و مدیرمسئول نشریات بین المللی خبر : حسین واحدی پور
License owner & Editor in Chief: HosseinVahedipour
Copyright © 2013 KHABAR International Publications Group. All rights reserved.