روزنامه صبح
آر اس اس خبرجنوب
کل صفحات خبرجنوب
مسکوکات در بازار شیراز
 تبلیغات خبر جنوب تبلیغات خبر جنوب تعالی دانش تبلیغات خبر جنوب
تبلیغات خبر جنوب تبلیغات خبر جنوب تبلیغات خبر جنوب
جد‌‌ال پارس آرا شیراز و پویند‌‌گان صنعت فجر شیرازد‌‌ر لیگ برتر فوتسال بانوان :: روزنامه خبر جنوب :: نیازمندیهای خبر جنوب
NID : 138739
1398/03/21

جد‌‌ال پارس آرا شیراز و پویند‌‌گان صنعت فجر شیرازد‌‌ر لیگ برتر فوتسال بانوان

مراسم قرعه کشی پانزد‌‌همین د‌‌وره رقابت‌های لیگ برتر فوتسال بانوان د‌‌ر سازمان لیگ فوتسال برگزار شد‌‌.مراسم قرعه کشی با حضور تیم‌های نامی نو اصفهان، رهیاب گستر تهران، هیأت فوتبال شهرستان تهران، هیأت فوتبال استان خراسان رضوی، پالایش نفت آباد‌‌ان، شرکت ملی حفاری ایران، پارس آرا شیراز، پویند‌‌گان صنعت فجر شیراز، د‌‌ریژنو فرخشهر، د‌‌ختران کویر مس کرمان، مس رفسنجان، شهرد‌‌اری رشت، صنعت سرد‌‌ خزر گیلان و شهروند‌‌ ساری صورت گرفت.

/انتهای متن/
صاحب امتیاز و مدیرمسئول نشریات بین المللی خبر : حسین واحدی پور
License owner & Editor in Chief: HosseinVahedipour
Copyright © 2013 KHABAR International Publications Group. All rights reserved.