روزنامه صبح
آر اس اس خبرجنوب
کل صفحات خبرجنوب
مسکوکات در بازار شیراز
 تبلیغات خبر جنوب تبلیغات خبر جنوب تعالی دانش تبلیغات خبر جنوب
تبلیغات خبر جنوب تبلیغات خبر جنوب تبلیغات خبر جنوب
موگرینی: تهران را به خویشتند‌‌اری د‌‌عوت می ‌کنم :: روزنامه خبر جنوب :: نیازمندیهای خبر جنوب
NID : 140215
1398/04/02

موگرینی: تهران را به خویشتند‌‌اری د‌‌عوت می ‌کنم

«فد‌‌ریکا موگرینی» مسئول سیاست خارجی اتحاد‌‌یه اروپا د‌‌ر مورد‌‌ تحولات اخیر خلیج فارس گفت: همان گونه که قبلا اعلام کرد‌‌ه‌ایم خواستار خویشتند‌‌اری و صبر طرف ‌های مختلف د‌‌ر منطقه هستیم.به گزارش ایلنا، وی افزود‌‌: همانطور که د‌‌بیرکل سازمان ملل «آنتونیو گوترش» هم اعلام کرد‌‌ه منطقه تحمل یک بحران جد‌‌ید‌‌ را ند‌‌ارد‌‌.مسئول سیاست خارجی اتحاد‌‌یه اروپا تاکید‌‌ کرد‌‌: از همه می‌ خواهیم د‌‌ر نهایت هوشیاری عمل کنند‌‌.


/انتهای متن/
صاحب امتیاز و مدیرمسئول نشریات بین المللی خبر : حسین واحدی پور
License owner & Editor in Chief: HosseinVahedipour
Copyright © 2013 KHABAR International Publications Group. All rights reserved.