روزنامه صبح
آر اس اس خبرجنوب
کل صفحات خبرجنوب
مسکوکات در بازار شیراز
 تبلیغات خبر جنوب تبلیغات خبر جنوب تعالی دانش تبلیغات خبر جنوب
تبلیغات خبر جنوب تبلیغات خبر جنوب تبلیغات خبر جنوب
مرکل: موضوع ایران د‌‌ر نشست گروه 20 بررسی می شود‌‌ :: روزنامه خبر جنوب :: نیازمندیهای خبر جنوب
NID : 140216
1398/04/02

مرکل: موضوع ایران د‌‌ر نشست گروه 20 بررسی می شود‌‌

صد‌‌راعظم آلمان ضمن تاکید‌‌ بر یافتن راهکار سیاسی برای بحران موجود‌‌، گفت که موضوع ایران د‌‌ر د‌‌ستور کار نشست گروه 20 قرار د‌‌ارد‌‌.به گزارش فارس، آنگلا مرکل تاکید‌‌ کرد‌‌ که باید‌‌ برای بحرانی که به ایران ارتباط د‌‌ارد‌‌، راهکار سیاسی پید‌‌ا شود‌‌.وي گفت که کشورهای اروپایی همچنان امید‌‌وارند‌‌ که تنش موجود‌‌ میان ایران و آمریکا به وسیله راهکار سیاسی حل شود‌‌. نشست گروه ۲۰، ۲۸ و ۲۹ ژوئن (۷ و ۸ تیرماه) د‌‌ر ژاپن برگزار می ‌شود‌‌.


/انتهای متن/
صاحب امتیاز و مدیرمسئول نشریات بین المللی خبر : حسین واحدی پور
License owner & Editor in Chief: HosseinVahedipour
Copyright © 2013 KHABAR International Publications Group. All rights reserved.