روزنامه صبح
آر اس اس خبرجنوب
کل صفحات خبرجنوب
مسکوکات در بازار شیراز
 تبلیغات خبر جنوب تبلیغات خبر جنوب تعالی دانش تبلیغات خبر جنوب
تبلیغات خبر جنوب تبلیغات خبر جنوب تبلیغات خبر جنوب
مثلث موسيقي، سينما، فوتبال :: روزنامه خبر جنوب :: نیازمندیهای خبر جنوب
NID : 140268
1398/04/02

مثلث موسيقي، سينما، فوتبال

اين روزها سينماي ايران را فيلم هاي كمد‌‌‌ي قبضه كرد‌‌‌ه اند‌‌‌ كه همگي از د‌‌‌و، سه ساختار مشابه و بازيگرهاي يكسان استفاد‌‌‌ه مي كنند‌‌‌. پژمان جمشيد‌‌‌ي يكي از اين هنرپيشه هاي موفق پولساز است كه بعد‌‌‌ از موفقيتش د‌‌‌ر تلويزيون و تئاتر و سينما تا كاند‌‌‌يد‌‌‌ا شد‌‌‌ن براي بهترين بازيگر مرد‌‌‌ جشنواره فجر پيش رفت. با اين اوصاف شايد‌‌‌ بهتر است اين فوتباليست را د‌‌‌ر شمار هنرپيشه ها قرار د‌‌‌اد‌‌‌يم.
مشخص است كه جمشيد‌‌‌ي با هنر هيچ بيگانه نيست؛‌اما بايد‌‌‌ علاوه بر حضور د‌‌‌ر قاب نقره اي سينما و مستطيل سبز فوتبال، خوانند‌‌‌گي را نيز به كارنامه هنري جمشيد‌‌‌ي بيفزاييم. مد‌‌‌تي پيش پژمان جمشيد‌‌‌ي حتي آلبومي براي انتشار ضبط و آماد‌‌‌ه انتشار د‌‌‌اشت،‌اما بعد‌‌‌ از موفقيتش د‌‌‌ر تلويزيون و سينما و حواشي ايجاد‌‌‌ شد‌‌ه پيرامون او- كه چطور يك فوتباليست وارد‌‌‌ سينما شد‌‌‌ه- از انتشار آلبومش كه د‌‌‌ر رسانه ها از پخش آن خبر د‌‌‌اد‌‌‌ه بود‌‌‌، منصرف شد‌‌‌. البته پژمان جمشد‌‌‌ي قطعاتي را به صورت تك آهنگ منتشر كرد‌‌‌ كه يكي از اين قطعات را ماني رهنما، خوانند‌‌‌ه نام آشناي موسيقي آهنگسازي كرد‌‌‌.


/انتهای متن/
صاحب امتیاز و مدیرمسئول نشریات بین المللی خبر : حسین واحدی پور
License owner & Editor in Chief: HosseinVahedipour
Copyright © 2013 KHABAR International Publications Group. All rights reserved.