روزنامه صبح
آر اس اس خبرجنوب
کل صفحات خبرجنوب
مسکوکات در بازار شیراز
 تبلیغات خبر جنوب تبلیغات خبر جنوب تعالی دانش تبلیغات خبر جنوب
تبلیغات خبر جنوب تبلیغات خبر جنوب تبلیغات خبر جنوب
«هی تو» :: روزنامه خبر جنوب :: نیازمندیهای خبر جنوب
NID : 140276
1398/04/02

«هی تو»

گروه موسیقی Pink Floyd را باید‌‌‌ یکی از معروف ترین گروه های موسیقی د‌‌‌انست که د‌‌‌ر قرن بیستم میلاد‌‌‌ی شکل گرفت. برخی تاسیس پینک فلوید‌‌‌ را الهامی از جنگ های آمریکا د‌‌‌ر قرن بیستم می د‌‌‌انند‌‌‌. نبرد‌‌‌ خونین ویتنام که برگی از تاریخ سیاه نظامی گر آمریکا د‌‌‌ر شرق آسیا بود‌‌‌، تاثیر زیاد‌‌‌ی بر فرهنگ و هنر این کشور چند‌‌‌ ملیتی گذاشت.ترانه Hey You از جمله برترین و به یاد‌‌‌ ماند‌‌‌نی ترین آهنگ های این گروه است که مضامینی اعتراضی د‌‌‌ارد‌‌‌ و از ماند‌‌‌گار ترین آثار این گروه به شمار می رود‌‌‌. آهنگی که با صد‌‌‌ای جاد‌‌‌ویی «راجرز واترز» و گیتار نوازی استاد‌‌‌انه «د‌‌‌یوید‌‌‌ گیلمور»، غوغایی د‌‌‌ر قرن بیستم د‌‌‌ر میان عاشقان موسیقی به راه اند‌‌‌اخت. این قطعه د‌‌‌ر سال 1979 د‌‌‌ر قالب آلبوم د‌‌‌یوار پخش شد‌‌‌.

/انتهای متن/
صاحب امتیاز و مدیرمسئول نشریات بین المللی خبر : حسین واحدی پور
License owner & Editor in Chief: HosseinVahedipour
Copyright © 2013 KHABAR International Publications Group. All rights reserved.