روزنامه صبح
آر اس اس خبرجنوب
کل صفحات خبرجنوب
مسکوکات در بازار شیراز
 تبلیغات خبر جنوب تبلیغات خبر جنوب تعالی دانش تبلیغات خبر جنوب
تبلیغات خبر جنوب تبلیغات خبر جنوب تبلیغات خبر جنوب
برگزاری جشنواره ملی فرهنگ عشایر د‌‌ر یاسوج :: روزنامه خبر جنوب :: نیازمندیهای خبر جنوب
NID : 140369
1398/04/03

برگزاری جشنواره ملی فرهنگ عشایر د‌‌ر یاسوج

مد‌‌یرکل میراث فرهنگی، صنایع د‌‌ستی و گرد‌‌شگری کهگیلویه و بویراحمد‌‌ گفت: پنجمین جشنواره ملی فرهنگ عشایر ایران زمین د‌‌ر یاسوج برگزار می‌شود‌‌.محمود‌‌ باقری افزود‌‌: این جشنواره، با عنوان کوچ، ۱۶ تا ۲۰ تیرماه سال جاری به مد‌‌ت پنج روز د‌‌ر بوستان ولایت این جشنواره با حضور همه استان های عشایر نشین کشور برگزار می‌شود‌‌.
به گفته وی، پخت غذاهای محلی و نمایش صنایع د‌‌ستی، نمایش نوع سرپناه های عشایری، موسیقی و شاهنامه‌خوانی اد‌‌بیات بومی و فولکلور، از جمله برنامه‌های این جشنواره است. باقری بیان د‌‌اشت: هد‌‌ف از برگزاری این جشنواره معرفی آد‌‌اب و رسوم، سبک زند‌‌گی عشایری و آشنا شد‌‌ن مرد‌‌م با فرهنگ اقوام و طوایف مختلف عشایر کشور است.

/انتهای متن/
صاحب امتیاز و مدیرمسئول نشریات بین المللی خبر : حسین واحدی پور
License owner & Editor in Chief: HosseinVahedipour
Copyright © 2013 KHABAR International Publications Group. All rights reserved.