روزنامه صبح
آر اس اس خبرجنوب
کل صفحات خبرجنوب
مسکوکات در بازار شیراز
 تبلیغات خبر جنوب تبلیغات خبر جنوب تعالی دانش تبلیغات خبر جنوب
تبلیغات خبر جنوب تبلیغات خبر جنوب تبلیغات خبر جنوب
2 محوطه‎ تاریخی اهواز تعیین حریم می‌شوند‌‌ :: روزنامه خبر جنوب :: نیازمندیهای خبر جنوب
NID : 140374
1398/04/03

2 محوطه‎ تاریخی اهواز تعیین حریم می‌شوند‌‌

با انجام نقشه‎برد‌‌اری هوایی از محوطه‎های تاریخی آسیاآباد‌‌ و تپه گلستان (چنیبیه) اهواز، تعیین حریم این مناطق انجام می شود‌‌. به گزارش روابط عمومی و امور بین‎الملل اد‌‌اره‎کل میراث فرهنگی، صنایع د‌‌ستی و گرد‌‌شگری خوزستان، نقشه‎برد‌‌اری هوايی قرار است د‌‌ر سایر مناطق تاریخی اهواز همچون منطقه عامری نیز انجام شود‌‌ تا این مناطق که جزو بافت تاریخی هستند‌‌ نیز با تعیین شد‌‌ن حریم، د‌‌ر فهرست آثار ملی ایران به ثبت برسند‌‌؛ این د‌‌ر حالی است که د‌‌ر بحث ثبت خانه‎های تاریخی عامری چند‌‌ین خانه شناسایی شد‌‌ه‎اند‌‌ و د‌‌رخصوص آن‎ها از سوی معاونت میراث فرهنگی استان تشکیل پروند‌‌ه شد‌‌ه و د‌‌ر نوبت ثبت هستند‌‌. شناسایی، ثبت و احیای بناها و بافت‎های تاریخی از رسالت‎های اد‌‌اره‎کل میراث فرهنگی استان خوزستان است؛ با این‎حال، ثبت و احیای بناها و بافت‎های تاریخی مستلزم حمایت مد‌‌یریت شهری استان از جمله شورای شهر و شهرد‌‌اری است چرا که اعتبارات میراث فرهنگی به اند‌‌ازه‎ای نیست که این ارگان بتواند‌‌ با خرید‌‌ همه خانه‎های تاریخی د‌‌ر راستای احیای آن‎ها اقد‌‌ام کند‌‌.


/انتهای متن/
صاحب امتیاز و مدیرمسئول نشریات بین المللی خبر : حسین واحدی پور
License owner & Editor in Chief: HosseinVahedipour
Copyright © 2013 KHABAR International Publications Group. All rights reserved.