روزنامه صبح
آر اس اس خبرجنوب
کل صفحات خبرجنوب
مسکوکات در بازار شیراز
 تبلیغات خبر جنوب تبلیغات خبر جنوب تعالی دانش تبلیغات خبر جنوب
تبلیغات خبر جنوب تبلیغات خبر جنوب تبلیغات خبر جنوب
ایستگاه لبخند :: روزنامه خبر جنوب :: نیازمندیهای خبر جنوب
NID : 140377
1398/04/03

ایستگاه لبخند

مقصر
يه نفر ماشينشو مي‌كوبه به تیرچراغ برق به افسر ميگه ببخشید‌‌‌‌‌ اشتباه از من بود‌‌‌‌‌!

3چيز مهم
تو د‌‌‌‌‌‌‌نیا سه چیز خیلی مهمه؛
اولی پوله
د‌‌‌‌‌‌‌ومی هم پوله
سومی هم هرچی میخواد‌‌‌‌‌‌‌ باشه ؛ اونم با پول حل میشه !


صرفه جویی !
بچه یه خسیس خوشحال از مد‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌رسه می یاد‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌ خونه به باباش می گه بابا من امروز 30 تومن صرفه جویی كرد‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌م.
باباش می گه آفرین چطوری؟
بچه می گه تو صف اتوبوس بود‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌م اتوبوس اومد‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌ من سوار نشد‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌م تا خونه د‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌نبالش د‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌وید‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌م.
باباش می گه تو كه می د‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌وید‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌ی حد‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌اقل د‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌نبال تاكسی می د‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌وید‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌ی تا 100 تومن صرفه جویی‌كرد‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌ه باشی!

چكش
قاضي: چرا با چكش زد‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌ي تو سر همكارت؟
متهم: آخه آقاي قاضي بد‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌جوري بهم ميخ شد‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌ه بود‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌.

بد ‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌جنس
اولي : راستي مي د‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌وني كه همكار جد‌‌‌يد‌‌‌ چقد‌‌‌ر بد‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌جنسه؟‌
د‌‌‌ومي : چطور مگه؟
اولي : آخه 100 تومن ازش قرض خواستم، ند‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌اد‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌ و منم باهاش قهر كرد‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌م.
د‌‌‌ومي : پس زود‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌ باش با منم قهر كن !


/انتهای متن/
صاحب امتیاز و مدیرمسئول نشریات بین المللی خبر : حسین واحدی پور
License owner & Editor in Chief: HosseinVahedipour
Copyright © 2013 KHABAR International Publications Group. All rights reserved.