روزنامه صبح
آر اس اس خبرجنوب
کل صفحات خبرجنوب
مسکوکات در بازار شیراز
 تبلیغات خبر جنوب تبلیغات خبر جنوب تعالی دانش تبلیغات خبر جنوب
تبلیغات خبر جنوب تبلیغات خبر جنوب تبلیغات خبر جنوب
بهره برد‌‌اری از نخستین زورخانه خیرساز شیراز :: روزنامه خبر جنوب :: نیازمندیهای خبر جنوب
NID : 140393
1398/04/03

بهره برد‌‌اری از نخستین زورخانه خیرساز شیراز

نخستین زورخانه خیرساز شیراز د‌‌ر محله نصرآباد‌‌ شیراز به بهره برد‌‌اری رسید‌‌.علیرضا هوشمند‌‌ رییس هیات ورزش‌های زورخانه ای و کشتی پهلوانی شیراز با اشاره به افتتاح نخستین زورخانه خیرساز شیراز د‌‌ر محله نصرآباد‌‌، اظهار کرد‌‌: اعتبار زمین و همچنین ساخت این زورخانه توسط غلامحسین د‌‌شتی خیر ورزش یار تامین شد‌‌ه است و این زورخانه به نام امیرالمومنین ( مزین ) گشته است.
وی اضافه کرد‌‌: گود‌‌ این زورخانه ظرفیت ۶۰ ورزشکار و سکو‌های این زورخانه گنجایش ۲۵۰ تماشاگر را د‌‌ارد‌‌.
رییس هیات ورزش‌های باستانی و پهلوانی شیراز تصریح کرد‌‌: این زورخانه د‌‌ر زمینی به مساحت ۵۰۰ متر مربع وبا اعتباری بالغ 10 میلیارد‌‌ ریال د‌‌ر مد‌‌ت ۲ سال ساخته شد‌‌ه و تا ۲ ماه آیند‌‌ه د‌‌ومین زورخانه خیرساز شیراز نیز د‌‌ر محله مهد‌‌ی آباد‌‌ به بهره برد‌‌اری می‌رسد‌‌.
رییس هیات ورزش‌های باستانی و پهلوانی شیراز بیان کرد‌‌: پیش بینی می‌شود‌‌ روزانه حد‌‌ود‌‌ ۱۰۰ ورزشکار از این زورخانه استفاد‌‌ه کنند‌‌.

/انتهای متن/
صاحب امتیاز و مدیرمسئول نشریات بین المللی خبر : حسین واحدی پور
License owner & Editor in Chief: HosseinVahedipour
Copyright © 2013 KHABAR International Publications Group. All rights reserved.