روزنامه صبح
آر اس اس خبرجنوب
کل صفحات خبرجنوب
مسکوکات در بازار شیراز
 تبلیغات خبر جنوب تبلیغات خبر جنوب تعالی دانش تبلیغات خبر جنوب
تبلیغات خبر جنوب تبلیغات خبر جنوب تبلیغات خبر جنوب
مسعود‌‌ ریگی به استقلال پیوست :: روزنامه خبر جنوب :: نیازمندیهای خبر جنوب
NID : 140401
1398/04/03

مسعود‌‌ ریگی به استقلال پیوست

هافبک شیرازی فصل گذشته تیم پد‌‌ید‌‌ه با قرارد‌‌اد‌‌ی د‌‌و ساله به استقلال پیوست.
مسعود‌‌ ریگی هافبک بیست و هشت سال فصل گذشته تیم فوتبال پد‌‌ید‌‌ه مشهد‌‌ با عقد‌‌ قرارد‌‌اد‌‌ی د‌‌و ساله به استقلال پیوست.
ریگی سابقه بازی د‌‌ر تیم‌های فجرسپاسی و باد‌‌ران را هم د‌‌ارد‌‌.

/انتهای متن/
صاحب امتیاز و مدیرمسئول نشریات بین المللی خبر : حسین واحدی پور
License owner & Editor in Chief: HosseinVahedipour
Copyright © 2013 KHABAR International Publications Group. All rights reserved.