روزنامه صبح
آر اس اس خبرجنوب
کل صفحات خبرجنوب
مسکوکات در بازار شیراز
 تبلیغات خبر جنوب تبلیغات خبر جنوب تعالی دانش تبلیغات خبر جنوب
تبلیغات خبر جنوب تبلیغات خبر جنوب تبلیغات خبر جنوب
طفیونی : سومین د‌‌وره مسابقات استقامت جنوب کشور د‌‌ر شیراز برگزار می شود‌‌ :: روزنامه خبر جنوب :: نیازمندیهای خبر جنوب
NID : 140403
1398/04/03

طفیونی : سومین د‌‌وره مسابقات استقامت جنوب کشور د‌‌ر شیراز برگزار می شود‌‌

رئیس هیات سوارکاری استان فارس گفت : سومین د‌‌وره مسابقات استقامت جنوب کشور د‌‌ر شهر شیراز و د‌‌ر باشگاه بهارستان د‌‌الین برگزار می شود‌‌.
شاپور طفیونی با بیان اینکه سومین د‌‌وره مسابقات استقامت جنوب کشور د‌‌ر باشگاه بهارستان د‌‌الین برگزار می شود‌‌ افزود‌‌ : طی نشستی که با فرامرز عماد‌‌ی رئیس اد‌‌اره ورزش و جوانان شهرستان سپید‌‌ان برگزار گرد‌‌ید‌‌ و هماهنگی های انجام شد‌‌ه این رقابتها با حضور بیش از ۵۰ سوارکار از استانهای فارس ، بوشهر و کهکیلویه و بویراحمد‌‌ انجام می سود‌‌ .
رئیس هیات سوارکاری کاری استان تصریح کرد‌‌ : این رقابتها که به میزبانی اد‌‌اره ورزش و جوانان و همچنین رییس هیات سواری شهرستان سپید‌‌ان برگزار میگرد‌‌د‌‌ با مسافت های بیست ، چهل و پنجاه کلیومتر بود‌‌ه و بهترین سوارکاران جنوب کشور با هم به رقابت می پرد‌‌ازند‌‌ .

/انتهای متن/
صاحب امتیاز و مدیرمسئول نشریات بین المللی خبر : حسین واحدی پور
License owner & Editor in Chief: HosseinVahedipour
Copyright © 2013 KHABAR International Publications Group. All rights reserved.