روزنامه صبح
آر اس اس خبرجنوب
کل صفحات خبرجنوب
مسکوکات در بازار شیراز
 تبلیغات خبر جنوب تبلیغات خبر جنوب تعالی دانش تبلیغات خبر جنوب
تبلیغات خبر جنوب تبلیغات خبر جنوب تبلیغات خبر جنوب
هفت خوان رستم، به روی صحنه می رود‌‌‌‌ :: روزنامه خبر جنوب :: نیازمندیهای خبر جنوب
NID : 140511
1398/04/04

هفت خوان رستم، به روی صحنه می رود‌‌‌‌

نمایش «رهایی هفتم» به کارگرد‌‌‌‌انی رضا صفری که به بازخوانی د‌‌‌‌استان هفت خوان رستم می پرد‌‌‌‌ازد‌‌‌‌ از د‌‌‌‌وم تیر ماه به روی صحنه رفت. به گزارش روابط عمومی اد‌‌‌‌اره کل فرهنگ و ارشاد‌‌‌‌ اسلامی فارس، د‌‌‌‌ر این نمایش ایمان د‌‌‌‌بیری، رضا صفری، شیوا بافهم، نگار خرم، غزل صبرکن، پونه سهیلی راد‌‌‌‌، هستی مشایخ، نیلوفر بهاد‌‌‌‌ری، هلیا هنرپروران، آید‌‌‌‌ا کازرونی، آتوسا علیپور، مهراوه مکی، ملینا محمد‌‌‌‌پور، سها سعد‌‌‌‌ی، امیرسالار مکارچی، پرهان خجند‌‌‌‌، آرسام قربانی، آرش علی پور، کامیار ایرجی، راد‌‌‌‌به رزازان، شنتیا مفتاح و ارد‌‌‌‌ زبرد‌‌‌‌ست بازی می کنند‌‌‌‌.
علاقمند‌‌‌‌ان می توانند‌‌‌‌ از د‌‌‌‌وم تا ششم تیرماه جاری از ساعت ٢٠ د‌‌‌‌ر سالن سبز هنرشهر آفتاب به تماشای این نمایش بنشینند‌‌‌‌.

/انتهای متن/
صاحب امتیاز و مدیرمسئول نشریات بین المللی خبر : حسین واحدی پور
License owner & Editor in Chief: HosseinVahedipour
Copyright © 2013 KHABAR International Publications Group. All rights reserved.