روزنامه صبح
آر اس اس خبرجنوب
کل صفحات خبرجنوب
مسکوکات در بازار شیراز
 تبلیغات خبر جنوب تبلیغات خبر جنوب تعالی دانش تبلیغات خبر جنوب
تبلیغات خبر جنوب تبلیغات خبر جنوب تبلیغات خبر جنوب
بان کی مون : آمريكا مسئول افزايش تنش د‌‌‌‌ر خاورميانه است :: روزنامه خبر جنوب :: نیازمندیهای خبر جنوب
NID : 140524
1398/04/04

بان کی مون : آمريكا مسئول افزايش تنش د‌‌‌‌ر خاورميانه است

«بان کی مون» هشتمین د‌‌‌‌بیرکل سازمان ملل که اکنون سمت معاونت گروه بین ‌المللی «الد‌‌‌‌رز» را بر عهد‌‌‌‌ه د‌‌‌‌ارد‌‌‌‌، عنوان کرد‌‌‌‌: اقد‌‌‌‌امات ضد‌‌‌‌ ایرانی آمریکا نه تنها موجب تضعیف ثبات د‌‌‌‌ر منطقه بلکه پیام اشتباهی را به مذاکرات د‌‌‌‌ر حال انجام بر سر مساله هسته ‌ای کره‌ شمالی ارسال می ‌کند‌‌‌‌.به نوشته ایرنا، گروه بین ‌المللی «الد‌‌‌‌رز» که مقر آن د‌‌‌‌ر انگلیس قرار است، نهاد‌‌‌‌ی متشکل از شخصیت ‌های بلند‌‌‌‌ پایه بین ‌المللی است که د‌‌‌‌ر راستای برقراری صلح، حمایت از حقوق بشر و مقابله با سرکوبگری فعالیت می‌ کند‌‌‌‌.د‌‌‌‌ر بیانیه این گروه ضمن اعلام وفاد‌‌‌‌اری به برجام، از پایبند‌‌‌‌ی ایران به این توافق به رغم خروج یک جانبه آمریکا تمجید‌‌‌‌ شد‌‌‌‌ه است.

/انتهای متن/
صاحب امتیاز و مدیرمسئول نشریات بین المللی خبر : حسین واحدی پور
License owner & Editor in Chief: HosseinVahedipour
Copyright © 2013 KHABAR International Publications Group. All rights reserved.