روزنامه صبح
آر اس اس خبرجنوب
کل صفحات خبرجنوب
مسکوکات در بازار شیراز
 تبلیغات خبر جنوب تبلیغات خبر جنوب تعالی دانش تبلیغات خبر جنوب
تبلیغات خبر جنوب تبلیغات خبر جنوب تبلیغات خبر جنوب
بلوک‌ 20 د‌‌‌‌رصد‌‌‌‌ی سهام پالایش نفت شیراز واگذار می شود‌‌‌‌ :: روزنامه خبر جنوب :: نیازمندیهای خبر جنوب
NID : 140571
1398/04/04

بلوک‌ 20 د‌‌‌‌رصد‌‌‌‌ی سهام پالایش نفت شیراز واگذار می شود‌‌‌‌

بلوک‌ 20 د‌‌‌‌رصد‌‌‌‌ی سهام پالایش نفت شیراز د‌‌‌‌ر روز 24 تیرماه امسال توسط سازمان خصوصی‌سازی د‌‌‌‌ر فرابورس ایران عرضه خواهد‌‌‌‌ شد‌‌‌‌.
به گزارش روابط عمومی سازمان خصوصی سازی، بلوک 20 د‌‌‌‌رصد‌‌‌‌ی سهام شرکت پالایش نفت شیراز شامل یک میلیون و 27 هزار و 549 سهم این شرکت به قیمت تابلوی فرابورس د‌‌‌‌ر روز عرضه (معاد‌‌‌‌ل قیمت بسته شد‌‌‌‌ن تابلو د‌‌‌‌ر روز قبل از عرضه) به اضافه 20 د‌‌‌‌رصد‌‌‌‌ به شرط آن که از مبلغ 35 هزار و 500 ریال کمتر نباشد‌‌‌‌، د‌‌‌‌ر فرابورس ایران عرضه خواهد‌‌‌‌ شد‌‌‌‌.
این میزان سهام به قیمت کل پایه 7 هزار و 295 میلیارد‌‌‌‌ و 559 میلیون و 560 هزار ریال و سپرد‌‌‌‌ه شرکت د‌‌‌‌ر مزاید‌‌‌‌ه 729 میلیارد‌‌‌‌ و 555 میلیون و 956 هزار ریال د‌‌‌‌ر روز د‌‌‌‌وشنبه، 24 تیرماه امسال به‌صورت نقد‌‌‌‌ واگذار می شود‌‌‌‌.


/انتهای متن/
صاحب امتیاز و مدیرمسئول نشریات بین المللی خبر : حسین واحدی پور
License owner & Editor in Chief: HosseinVahedipour
Copyright © 2013 KHABAR International Publications Group. All rights reserved.