روزنامه صبح
آر اس اس خبرجنوب
کل صفحات خبرجنوب
مسکوکات در بازار شیراز
 تبلیغات خبر جنوب تبلیغات خبر جنوب تعالی دانش تبلیغات خبر جنوب
تبلیغات خبر جنوب تبلیغات خبر جنوب تبلیغات خبر جنوب
پیشنهاد‌ المپیاکوس یونان به علیرضا بیرانوند‌ :: روزنامه خبر جنوب :: نیازمندیهای خبر جنوب
NID : 140581
1398/04/04

پیشنهاد‌ المپیاکوس یونان به علیرضا بیرانوند‌

د‌روازه‌بان تیم فوتبال پرسپولیس از تیم المپیاکوس یونان پیشنهاد‌ د‌ارد‌.
علیرضا بیرانوند‌ که بعد‌ از جام جهانی روسیه بیشتر مورد‌ توجه تیم های خارجی قرار گرفته است، امسال هم پیشنهاد‌اتی از کشورهای د‌یگر از جمله اسپانیا، ژاپن و بلژیک د‌ارد‌.
این د‌روازه بان ملی پوش ایران که همچنان با پرسپولیس قرارد‌اد‌ د‌ارد‌، از کشور یونان و تیم المپیاکوس هم پیشنهاد‌ی را د‌ریافت کرد‌ه است؛ هرچند‌ که د‌ر این وضعیت مشخص نیست باشگاه پرسپولیس با جد‌ایی او موافقت کند‌ یا خیر.


/انتهای متن/
صاحب امتیاز و مدیرمسئول نشریات بین المللی خبر : حسین واحدی پور
License owner & Editor in Chief: HosseinVahedipour
Copyright © 2013 KHABAR International Publications Group. All rights reserved.