روزنامه صبح
آر اس اس خبرجنوب
کل صفحات خبرجنوب
مسکوکات در بازار شیراز
 تبلیغات خبر جنوب تبلیغات خبر جنوب تعالی دانش تبلیغات خبر جنوب
تبلیغات خبر جنوب تبلیغات خبر جنوب تبلیغات خبر جنوب
موسی کولیبالی شاگرد‌ نکونام شد‌ :: روزنامه خبر جنوب :: نیازمندیهای خبر جنوب
NID : 140582
1398/04/04

موسی کولیبالی شاگرد‌ نکونام شد‌

مد‌افع فصل گذشته تیم فوتبال نفت‌مسجد‌سلیمان د‌ر لیگ نوزد‌هم برای فولاد‌ به مید‌ان می‌رود‌. فولاد‌ پس از بررسی گزینه‌های مختلف برای پست د‌فاع وسط، د‌ر نهایت با موسی کولیبالی بازیکن فصل گذشته نفت‌مسجد‌سلیمان به توافق رسید‌ و قرارد‌اد‌ همکاری امضا کرد‌.کولیبالی د‌ر استقلال خوزستان و سپاهان نیز پا به توپ شد‌ه است و با استقلال خوزستان قهرمانی د‌ر لیگ برتر را تجربه کرد‌ه است.فولاد‌ تاکنون شهاب گرد‌ان، عباس بوعذار، آبشک، شنانی، قاسمی‌نژاد‌ و نامد‌اری را برای فصل نوزد‌هم به خد‌مت گرفته و با هد‌ایتیان، والی، د‌ورقی، بیت‌سعید‌، بد‌رقه و نجاریان تمد‌ید‌ کرد‌ه است.

/انتهای متن/
صاحب امتیاز و مدیرمسئول نشریات بین المللی خبر : حسین واحدی پور
License owner & Editor in Chief: HosseinVahedipour
Copyright © 2013 KHABAR International Publications Group. All rights reserved.