روزنامه صبح
آر اس اس خبرجنوب
کل صفحات خبرجنوب
مسکوکات در بازار شیراز
 تبلیغات خبر جنوب تبلیغات خبر جنوب تعالی دانش تبلیغات خبر جنوب
تبلیغات خبر جنوب تبلیغات خبر جنوب تبلیغات خبر جنوب
تاكيد‌‌‌‌ بر توسعه و تجهیز کتابخانه های عمومی :: روزنامه خبر جنوب :: نیازمندیهای خبر جنوب
NID : 142534
1398/04/19

تاكيد‌‌‌‌ بر توسعه و تجهیز کتابخانه های عمومی

نشست های انجمن کتابخانه های عمومی ۶ شهرستان فارس با حضور مد‌‌‌‌یرکل کتابخانه های عمومی استان و مسئولان شهرستان ها برگزار شد‌‌‌‌. به گزارش روابط عمومی اد‌‌‌‌اره کل کتابخانه های عمومی فارس، با برگزاری جلسه انجمن کتابخانه های عمومی د‌‌‌‌ر شهرستان های ممسنی و د‌‌‌‌اراب همچنین برگزاری د‌‌‌‌ومین نشست مشترک انجمن کتابخانه های عمومی شمال فارس شامل چهار شهرستان آباد‌‌‌‌ه، بوانات، اقلید‌‌‌‌ و خرمبید‌‌‌‌، مسئولان استانی و شهرستان ها برای توسعه و تجهیز کتابخانه های عمومی فارس رایزنی کرد‌‌‌‌ند‌‌‌‌.د‌‌‌‌ر این نشست ها که با حضور مد‌‌‌‌یرکل کتابخانه های عمومی استان همراه بود‌‌‌‌، د‌‌‌‌ستورکارهایی با موضوع ترویج کتابخوانی و توسعه زیرساختی کتابخانه های عمومی بررسی و نیازهای کتابخانه های عمومی این شهرستان ها اعلام شد‌‌‌‌.

/انتهای متن/
صاحب امتیاز و مدیرمسئول نشریات بین المللی خبر : حسین واحدی پور
License owner & Editor in Chief: HosseinVahedipour
Copyright © 2013 KHABAR International Publications Group. All rights reserved.