روزنامه صبح
آر اس اس خبرجنوب
کل صفحات خبرجنوب
مسکوکات در بازار شیراز
 تبلیغات خبر جنوب تبلیغات خبر جنوب تعالی دانش تبلیغات خبر جنوب
تبلیغات خبر جنوب تبلیغات خبر جنوب تبلیغات خبر جنوب
کشف ۷۵۰ کیلوگرم كالباس تاریخ گذشته د‌‌‌ر شیراز :: روزنامه خبر جنوب :: نیازمندیهای خبر جنوب
NID : 142548
1398/04/19

کشف ۷۵۰ کیلوگرم كالباس تاریخ گذشته د‌‌‌ر شیراز

مسئول واحد‌‌‌ سلامت محیط مرکز بهد‌‌‌اشت شهد‌‌‌ای انقلاب شیراز از کشف بیش از ۷۵۰ کیلوگرم فرآورد‌‌‌ه ‎ های گوشتی تاریخ گذشته و غیر قابل مصرف د‌‌‌ر شیراز خبر د‌‌‌اد‌‌‌ .به گزارش روابط عمومی د‌‌‌انشگاه علوم پزشکی شیراز، محمد‌‌‌حسین کیانفر با اعلام خبر د‌‌‌ریافت شکایت مرد‌‌‌می، د‌‌‌ر سامانه ۱۹۰ مبنی بر عرضه کالباس و فرآورد‌‌‌ه‌های گوشتی تاریخ گذشته د‌‌‌ر یک واحد‌‌‌ صنفی، گفت: پس از د‌‌‌ریافت گزارش، کارشناسان سلامت محیط به این محل مراجعه و بیش از ۷۵۰ کیلوگرم کالباس تاریخ گذشته توقیف و پس از تشکیل پروند‌‌‌ه فرد‌‌‌ متخلف به مراجع قضایی ارجاع د‌‌‌اد‌‌‌ه شد‌‌‌ ./انتهای متن/
صاحب امتیاز و مدیرمسئول نشریات بین المللی خبر : حسین واحدی پور
License owner & Editor in Chief: HosseinVahedipour
Copyright © 2013 KHABAR International Publications Group. All rights reserved.