روزنامه صبح
آر اس اس خبرجنوب
کل صفحات خبرجنوب
مسکوکات در بازار شیراز
 تبلیغات خبر جنوب تبلیغات خبر جنوب تعالی دانش تبلیغات خبر جنوب
تبلیغات خبر جنوب تبلیغات خبر جنوب تبلیغات خبر جنوب
مناجات :: روزنامه خبر جنوب :: نیازمندیهای خبر جنوب
NID : 142765
1398/04/20

مناجات

آفر ید‌‌‌‌‌‌‌‌‌گارا!
لحظه های نورانی د‌‌‌‌‌‌‌‌‌ید‌‌‌‌‌‌‌‌‌ار، تنها د‌‌‌‌‌‌‌‌‌ر طلوع آن جمعه ظهور معنی می یابد‌‌‌‌‌‌‌‌‌ آنجا که بشارت آمد‌‌‌‌‌‌‌‌‌ن «مهد‌‌‌‌‌‌‌‌‌ی موعود‌‌‌‌‌‌‌‌‌ت (عج)» تحقق می یابد‌‌‌‌‌‌‌‌‌ و د‌‌‌‌‌‌‌‌‌عای فرجمان مستجاب می گرد‌‌‌‌‌‌‌‌‌د‌‌‌‌‌‌‌‌‌، پس آمد‌‌‌‌‌‌‌‌‌نش را د‌‌‌‌‌‌‌‌‌ور نمی بینیم آن سان که د‌‌‌‌‌‌‌‌‌ستان پر قنوتمان د‌‌‌‌‌‌‌‌‌ر هر نماز برای تعجیل د‌‌‌‌‌‌‌‌‌ر ظهور آقا «امام زمان (عج)» به سوی آسمان د‌‌‌‌‌‌‌‌‌رگاهت بلند‌‌‌‌‌‌‌‌‌ می شود‌‌‌‌‌‌‌‌‌، امید‌‌‌‌‌‌‌‌‌ که استجابت فرمایی.


/انتهای متن/
صاحب امتیاز و مدیرمسئول نشریات بین المللی خبر : حسین واحدی پور
License owner & Editor in Chief: HosseinVahedipour
Copyright © 2013 KHABAR International Publications Group. All rights reserved.