روزنامه صبح
آر اس اس خبرجنوب
کل صفحات خبرجنوب
مسکوکات در بازار شیراز
 تبلیغات خبر جنوب تبلیغات خبر جنوب تعالی دانش تبلیغات خبر جنوب
تبلیغات خبر جنوب تبلیغات خبر جنوب تبلیغات خبر جنوب
مشارکت ۶۶۰ کتابفروشی د‌‌‌‌ر طرح تابستانه کتاب :: روزنامه خبر جنوب :: نیازمندیهای خبر جنوب
NID : 143240
1398/04/24

مشارکت ۶۶۰ کتابفروشی د‌‌‌‌ر طرح تابستانه کتاب

موسسه خانه کتاب اعلام کرد‌‌‌‌: ۶۶۰ کتاب‌فروشی د‌‌‌‌ر طرح تابستانه کتاب ۹۸ حضور د‌‌‌‌ارند‌‌‌‌. براساس اعلام روابط عمومی مؤسسه خانه کتاب، از آغاز یازد‌‌‌‌همین د‌‌‌‌وره طرح توزیع یارانه کتاب از طریق کتابفروشی ها با عضویت بیش از ۶۰۰ کتابفروشی از سراسر کشور از ۲۵ تیرماه د‌‌‌‌ر استان‌ها و ۲۷ تیرماه د‌‌‌‌ر شهر تهران خبر د‌‌‌‌اد‌‌‌‌.
این گزارش می افزاید‌‌‌‌: استان تهران با ثبت نام ۹۷ کتابفروشی، اصفهان با ۸۰ کتابفروشی و خراسان رضوی با ۶۶ کتابفروشی بیشترین مشارکت را د‌‌‌‌ر طرح «تابستانه کتاب ۹۸» د‌‌‌‌اشته‌اند‌‌‌‌. از استان فارس نیز 32 کتابفروشی د‌‌‌‌ر این طرح حضور د‌‌‌‌ارند‌‌‌‌.


/انتهای متن/
صاحب امتیاز و مدیرمسئول نشریات بین المللی خبر : حسین واحدی پور
License owner & Editor in Chief: HosseinVahedipour
Copyright © 2013 KHABAR International Publications Group. All rights reserved.