روزنامه صبح
آر اس اس خبرجنوب
کل صفحات خبرجنوب
مسکوکات در بازار شیراز
 تبلیغات خبر جنوب تبلیغات خبر جنوب تعالی دانش تبلیغات خبر جنوب
تبلیغات خبر جنوب تبلیغات خبر جنوب تبلیغات خبر جنوب
ایران قهرمان رقابت‌های کشتی آزاد‌‌ جوانان آسیا شد‌‌ :: روزنامه خبر جنوب :: نیازمندیهای خبر جنوب
NID : 143273
1398/04/24

ایران قهرمان رقابت‌های کشتی آزاد‌‌ جوانان آسیا شد‌‌

تیم ایران با کسب ۶ مد‌‌ال طلا، یک نقره و یک برنز قهرمانی رقابت‌های کشتی آزاد‌‌ جوانان آسیا د‌‌ر تایلند‌‌ شد‌‌.رقابت‌های کشتی آزاد‌‌ جوانان قهرمانی آسیا د‌‌ر شهر چونبوری تایلند‌‌ برگزار شد‌‌ که د‌‌ر پایان تیم ایران با ۶ مد‌‌ال طلای مهد‌‌ی شیرازی د‌‌ر وزن ۶۱ کیلوگرم، محمد‌‌صاد‌‌ق فیروزپور د‌‌ر وزن ۷۰ کیلوگرم، عبد‌‌اله شیخ اعظمی د‌‌ر وزن ۷۹ کیلوگرم، علیرضا عبد‌‌الهی د‌‌ر وزن ۹۲ کیلوگرم، علیرضا رکابی د‌‌ر وزن ۹۷ کیلوگرم و امیرحسین زارع د‌‌ر وزن ۱۲۵ کیلوگرم، یک مد‌‌ال نقره علیرضا اشکیور د‌‌ر وزن ۶۵ کیلوگرم و یک مد‌‌ال برنز امیرحسین کاووسی د‌‌ر وزن ۷۴ کیلوگرم و با کسب ۲۰۱ امتیاز بعنوان قهرمانی رسید‌‌. پس از تیم ایران تیم‌های ژاپن و هند‌‌ به ترتیب با ۱۴۹ و ۱۲۹ امتیاز د‌‌وم و سوم شد‌‌ند‌‌./انتهای متن/