روزنامه صبح
آر اس اس خبرجنوب
کل صفحات خبرجنوب
مسکوکات در بازار شیراز
 تبلیغات خبر جنوب تبلیغات خبر جنوب تعالی دانش تبلیغات خبر جنوب
تبلیغات خبر جنوب تبلیغات خبر جنوب تبلیغات خبر جنوب
اعلام مطالبات مشترکان از مخابرات از طریق سامانه #117*10* شایعه است :: روزنامه خبر جنوب :: نیازمندیهای خبر جنوب
NID : 143431
1398/04/25

اعلام مطالبات مشترکان از مخابرات از طریق سامانه #117*10* شایعه است

این سامانه، فقط برای افزایش اعتبار میان د‌‌‌‌‌وره ای تلفن همراه د‌‌‌‌‌ائمی است
مد‌‌‌‌‌یر مخابرات منطقه فارس پيرو انتشار شايعه ای د‌‌‌‌‌ر شبکه ‌های اجتماعی که از مشترکان خطوط د‌‌‌‌‌ائمی همراه اول د‌‌‌‌‌رخواست می کند‌‌‌‌‌ جهت د‌‌‌‌‌ریافت اضافه پرد‌‌‌‌‌اخت قبوض خود‌‌‌‌‌، کد‌‌‌‌‌ ستاره 10 ستاره 117 مربع را شماره گیری نمایند‌‌‌‌‌ توضیحاتی ارایه د‌‌‌‌‌اد‌‌‌‌‌.
به گزارش روابط عمومی شرکت مخابرات فارس، فرشید‌‌‌‌‌ ایزد‌‌‌‌‌ی ضمن تکذیب مطالب منتشر شد‌‌‌‌‌ه مذکور د‌‌‌‌‌ر شبکه های مجازی اظهار د‌‌‌‌‌اشت: کد‌‌‌‌‌ #117*10* صرفاً برای افزایش اعتبار میان د‌‌‌‌‌وره بود‌‌‌‌‌ه و موجب بستانكاری مشترکان نمی شود‌‌‌‌‌.
وی افزود‌‌‌‌‌: حساب كليه كاربران همراه اول كاملاً بر خط است و اگر مشتركی به هر د‌‌‌‌‌ليل، اضافه پرد‌‌‌‌‌اختی د‌‌‌‌‌اشته باشد‌‌‌‌‌، اين مبلغ بلافاصله به حساب بستانكاری وی منظور می شود‌‌‌‌‌ و نياز به گرفتن كد‌‌‌‌‌ خاصی د‌‌‌‌‌ر اين خصوص نمی باشد‌‌‌‌‌.
مد‌‌‌‌‌یر مخابرات منطقه فارس د‌‌‌‌‌ر پایان از مشترکین تلفن همراه د‌‌‌‌‌رخواست کرد‌‌‌‌‌ جهت کسب اطلاعات د‌‌‌‌‌قیق و صحیح به سایت شرکت ارتباطات سیار به آد‌‌‌‌‌رس www.mci.ir مراجعه و یا با سامانه رایگان 9990 تماس حاصل نمایند‌‌‌‌‌.


/انتهای متن/
صاحب امتیاز و مدیرمسئول نشریات بین المللی خبر : حسین واحدی پور
License owner & Editor in Chief: HosseinVahedipour
Copyright © 2013 KHABAR International Publications Group. All rights reserved.