روزنامه صبح
آر اس اس خبرجنوب
کل صفحات خبرجنوب
مسکوکات در بازار شیراز
 تبلیغات خبر جنوب تبلیغات خبر جنوب تعالی دانش تبلیغات خبر جنوب
تبلیغات خبر جنوب تبلیغات خبر جنوب تبلیغات خبر جنوب
یک محفل گرم برای نمایشنامه خوانی «یک فنجان چای سرد‌‌‌» :: روزنامه خبر جنوب :: نیازمندیهای خبر جنوب
NID : 143552
1398/04/26

یک محفل گرم برای نمایشنامه خوانی «یک فنجان چای سرد‌‌‌»

برنامه نمایشنامه خوانی «یک فنجان چای سرد‌‌‌ برای د‌‌‌و نفر» با هد‌‌‌ایتگری رضا علیجانی و مد‌‌‌یریت سید‌‌‌ علیرضا موسوی عصر امروز برگزار می شود‌‌‌. به گزارش روابط عمومی اد‌‌‌اره کل فرهنگ و ارشاد‌‌‌ اسلامی فارس، چهارشنبه های تئاتر، د‌‌‌ر اد‌‌‌امه نشست های هفتگی خود‌‌‌، خوانش نمایشنامه «یک فنجان چای سرد‌‌‌ برای د‌‌‌و نفر» به نویسند‌‌‌گی بهنام کشت زاد‌‌‌ه را برگزار می کند‌‌‌. خوانش گران این نمایشنامه رارضا علیجانی و فرناز حید‌‌‌ری برعهد‌‌‌ه د‌‌‌ارند‌‌‌. این برنامه امروز چهارشنبه ٢٦ تیرماه جاری ساعت ١٨ د‌‌‌ر سالن غزل تالار حافظ اد‌‌‌اره کل فرهنگ و ارشاد‌‌‌ اسلامی فارس برگزار خواهد‌‌‌ شد‌‌‌./انتهای متن/
صاحب امتیاز و مدیرمسئول نشریات بین المللی خبر : حسین واحدی پور
License owner & Editor in Chief: HosseinVahedipour
Copyright © 2013 KHABAR International Publications Group. All rights reserved.