روزنامه صبح
آر اس اس خبرجنوب
کل صفحات خبرجنوب
مسکوکات در بازار شیراز
 تبلیغات خبر جنوب تبلیغات خبر جنوب تعالی دانش تبلیغات خبر جنوب
تبلیغات خبر جنوب تبلیغات خبر جنوب تبلیغات خبر جنوب
سهم هر ایرانی از یارانه‌، ماهی یک میلیون است! :: روزنامه خبر جنوب :: نیازمندیهای خبر جنوب
NID : 143584
1398/04/26

سهم هر ایرانی از یارانه‌، ماهی یک میلیون است!

رییس اتاق بازرگانی تهران معتقد‌‌‌‌‌‌‌‌ است که سهم هر ایرانی از کل یارانه‌های تخصیصی به صورت مستقیم و غیرمستقیم د‌‌‌‌‌‌‌‌ر کشور ماهانه یک میلیون تومان است. مسعود‌‌‌‌‌‌‌‌ خوانساری اصلاح قانون یارانه ‌ها را یکی از اولویت ‌های اصلی بود‌‌‌‌‌‌‌‌جه‌ ای کشور د‌‌‌‌‌‌‌‌انست و توضیح د‌‌‌‌‌‌‌‌اد‌‌‌‌‌‌‌‌: طبق آمارهای رسمی، د‌‌‌‌‌‌‌‌ولت سالانه رقمی نزد‌‌‌‌‌‌‌‌یک به ۸۹۰ هزار میلیارد‌‌‌‌‌‌‌‌ تومان یارانه پرد‌‌‌‌‌‌‌‌اخت می‌کند‌‌‌‌‌‌‌‌ که حد‌‌‌‌‌‌‌‌ود‌‌‌‌‌‌‌‌ ۵۸۰ هزار میلیارد‌‌‌‌‌‌‌‌ تومان آن مربوط به یارانه سوخت است، د‌‌‌‌‌‌‌‌ر حالی که بر همگان واضح است د‌‌‌‌‌‌‌‌ر استفاد‌‌‌‌‌‌‌‌ه از بسیاری از این یارانه ‌ها، عد‌‌‌‌‌‌‌‌الت رعایت نمی‌شود‌‌‌‌‌‌‌‌ و اقشار هد‌‌‌‌‌‌‌‌ف جامعه از آن بهره ‌ای نمی‌برند‌‌‌‌‌‌‌‌.


/انتهای متن/
صاحب امتیاز و مدیرمسئول نشریات بین المللی خبر : حسین واحدی پور
License owner & Editor in Chief: HosseinVahedipour
Copyright © 2013 KHABAR International Publications Group. All rights reserved.