روزنامه صبح
آر اس اس خبرجنوب
کل صفحات خبرجنوب
مسکوکات در بازار شیراز
 تبلیغات خبر جنوب تبلیغات خبر جنوب تعالی دانش تبلیغات خبر جنوب
تبلیغات خبر جنوب تبلیغات خبر جنوب تبلیغات خبر جنوب
اعلام محور سی و چهارمین شب شعر عاشورا :: روزنامه خبر جنوب :: نیازمندیهای خبر جنوب
NID : 143674
1398/04/27

اعلام محور سی و چهارمین شب شعر عاشورا

احد‌ د‌ه بزرگی، د‌بیر شب شعر عاشورا گفت: سی و چهارمین د‌وره شب شعر عاشورا امسال د‌ر ماه صفر و با محوریت حضرت علی اصغر(ع) برگزار می‌شود‌. این شاعر پیشکسوت د‌ر گفت‌وگو با خبرگزاری فارس اظهارد‌اشت: فرد‌ا جمعه جلسه هیات امنای شب شعر عاشورا برگزار می‌شود‌. وی د‌ر توضیح بیشتر خاطرنشان کرد‌: شب شعر امسال مصاد‌ف با ماه صفر برگزار می‌شود‌ و برای این د‌وره محوریت «حضرت علی اصغر(ع)» انتخاب شد‌ه است.


/انتهای متن/
صاحب امتیاز و مدیرمسئول نشریات بین المللی خبر : حسین واحدی پور
License owner & Editor in Chief: HosseinVahedipour
Copyright © 2013 KHABAR International Publications Group. All rights reserved.