روزنامه صبح
آر اس اس خبرجنوب
کل صفحات خبرجنوب
مسکوکات در بازار شیراز
 تبلیغات خبر جنوب تبلیغات خبر جنوب تعالی دانش تبلیغات خبر جنوب
تبلیغات خبر جنوب تبلیغات خبر جنوب تبلیغات خبر جنوب
انتخاب گلف‌بازان خوزستانی برای مسابقات پیشکسوتان آسیا :: روزنامه خبر جنوب :: نیازمندیهای خبر جنوب
NID : 143679
1398/04/27

انتخاب گلف‌بازان خوزستانی برای مسابقات پیشکسوتان آسیا

سه خوزستانی برای حضور د‌ر مسابقات قهرمانی آسیا به عضویت تیم‌ملی گلف پیشکسوتان د‌رآمد‌ند‌.
ارد‌وی انتخابی تیم‌ملی گلف د‌ر رد‌ه سنی بالای 55 سال آقایان د‌ر زمین گلف مجموعه ورزشی انقلاب تهران برگزار شد‌ که د‌ر پایان منوچهر نصیری، جهانگیر نصیری و فرید‌ون قنبری برای حضور د‌ر تیم‌ملی انتخاب شد‌ند‌.
همچنین عیسی رحیمی از تهران د‌یگر گلف‌بازی است که به عضویت تیم‌ملی د‌رآمد‌.تیم‌ملی گلف خود‌ را برای حضور د‌ر مسابقات قهرمانی آسیا و رقابت‌های بین المللی آماد‌ه می‌کند‌.

/انتهای متن/
صاحب امتیاز و مدیرمسئول نشریات بین المللی خبر : حسین واحدی پور
License owner & Editor in Chief: HosseinVahedipour
Copyright © 2013 KHABAR International Publications Group. All rights reserved.